‘ADHD-medicijnen werken niet’ en ‘ADHD medicijnen remmen groei van kinderen’

Of die medicijnen nu wel of niet werken, ze mogen van mij de prullenbak in. Waarom? Het is drugs. Het valt onder de Kind drugsOpiumwet. Kinderen in de groei wil je toch geen harddrugs geven? Veel ouders beseffen niet wat ze hun kinderen aandoen. Ze weten niet wat er allemaal in zit, maar omdat de dokter het voorschrijft, vertrouwen ze het. Met name als het om de gezondheid van de kinderen gaat, mag er eerst goed onderzocht worden wat het doet. Vooral op lange termijn. En hierover is maar weinig bekend.

Een kind heeft het recht om zonder medicijnen, en vooral drugs, op te groeien. Er moet gekeken worden naar het belang van het kind. Hij moet ten alle tijden voorop worden gesteld. En niet omdat de ouders of de leerkracht het zo prettig vinden dat ze nu zo lekker rustig zijn met medicijnen. 

Deze Nieuwetijdskinderen hebben gewoon een andere benadering nodig, meer uit liefde en natuur. Geen chemische, schadelijke troep. Zij zijn niet diegene die ‘gek’ zijn, maar de wereld. Zij zullen ons uiteindelijk helpen om een nieuwe wereld te bouwen. Maar laten wij eerst hun helpen.

Op het eerste gezicht mag het lijken dat de medicijnen inderdaad helpen. En dat de kinderen rustiger zijn dan normaal. Maar wat schuilt hier achter? Er zijn tal van addertjes onder het gras. Zoals verslaving, het is immers drugs. Maar ook niet goed kunnen eten, niet goed kunnen slapen, Wat ik het belangrijkste vind, is dat ze afgestompt worden qua gevoel. Het zijn juist veelal de gevoelige kinderen. Ze zullen minder in staat zijn om zichzelf te kunnen uiten, op een normale zachte manier. Dit kan extreme gevolgen hebben als het een keer die ene druppel is die de emmer doet overlopen.

ADHD medicijnen zijn vaak op fluor gebaseerd. Dit zorgt voor een vorm van mind-control. Laten we kinderen opvoeden en geen robotten. Praktijk Suzi Qi helpt u er graag bij.

‘ADHD-medicijnen werken niet’

Het slikken van medicijnen tegen ADHD is controversieel. Uit sommige studies blijkt dat kinderen de medicijnen veel te snel krijgen of dat ze er verslaafd aan raken. Daar komt nu nog een probleem bij: ze werken in veel gevallen niet of nauwelijks. Het Johns Hopkins ziekenhuis in de VS heeft een proef gedaan met 180 kinderen die 6 jaar aan de medicijnen tegen ADHD waren. De kinderen waren gemiddeld 10 jaar oud.

Van deze kinderen hadden 160 nog steeds onverminderd symptomen van ADHD, bij de overige 20 was er een kleine verbetering te zien. Sterker nog, de kinderen die medicijnen kregen, vertoonden gemiddeld meer symptomen dan kinderen met ADHD in een controlegroep die niets slikten maar een regime volgden van veel sport en gezond eten.

De onderzoekers kunnen niet zeggen of de tegenvallende werking van de medicijnen komt doordat kinderen de verkeerde dosis krijgen, de verkeerde medicijnen slikken of omdat de pillen de verkeerde ingrediënten bevatten. Ze concluderen wel dat ADHD een chronische ziekte is met heftige verschijnselen als drukte, slechte concentratie en impulsiviteit.

Bron: http://nieuws.nl.msn.com/wetenschap/‘adhd-medicijnen-werken-niet’-1

‘ADHD medicijnen remmen groei van kinderen’

Nieuw onderzoek gepubliceerd in de augustus 2007 editie van de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry toont aan dat Ritalin, het amfetamine medicijn dat gebruikt wordt om de psychiatrische stoornis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) te behandelen, de groei van kinderen remt. Na 3 jaar gebruik zijn kinderen korter en gemiddeld 2 kilo lichter dan hun leeftijdsgenootjes.

Psychiaters hebben geprobeerd om de groeibeperking die de medicijnen veroorzaken af te doen als onderdeel van de psychiatrische ziekte. Onderzoek uitgevoerd door verschillende psychiaters die werkzaam waren voor de National Institutes of Health hebben vaker bewijs gevonden dat ADHD medicijnen de groei van kinderen remmen. Echter, ze hebben nooit de conclusie getrokken dat ADHD medicijnen lange termijn groei risico’s veroorzaken (de psychiaters hebben vaak nauwe banden met de farmaceutische industrie).

Psychiaters hebben dus opzettelijk de risico’s van ADHD medicijnen verzwegen en de bijwerkingen van de medicijnen gebruikt om ouders gemakkelijker in een ziekte te laten geloven zodat de behandeling met medicijnen kon worden voortgezet. De psychiaters richten zich op het behandelen van een ziekte in de hersenen die, in werkelijkheid, is bedacht door de farmaceutisch gefinancierde psychiatrische industrie als een manier om meer medicijnen aan meer kinderen te kunnen verkopen.

In de media proberen psychiaters mensen bang te maken voor ADHD door het stigma aan te wakkeren dat ADHD kinderen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke problemen. ADHD kinderen zijn sneller junk, ADHD kinderen zijn sneller werkloos, ADHD kinderen zijn sneller crimineel, ADHD kinderen roken sneller en kunnen moeilijker stoppen, kopt het in alle kranten.

Met de (onbewuste) afkeer tegen ADHD gediagnosticeerde mensen die door de stigmatisatie ontstaat kunnen psychiaters gemakkelijker potentieel schadelijke behandelingen met medicijnen afdwingen met het oog op de mogelijke negatieve gevolgen van de gestigmatiseerde ziekte.

Lange termijn risico’s
Deze nieuwe studie naar de gevolgen van ADHD medicijn gebruik beantwoord niet de vraag of de kinderen na het stoppen met de medicijnen hun oorspronkelijke groei hervatten en de groeiachterstand zullen kunnen inhalen. Het is mogelijk dat de medicijnen de groei onherstelbaar remmen. Het doet je afvragen of een medicijn die de groei van het lichaam remt misschien ook de ontwikkeling van hersencellen en het zenuwstelsel remt, waardoor de kinderen intellectueel minder goed kunnen presteren als oorspronkelijk het geval zou zijn geweest.

Een antwoord op die vragen is er niet, maar het is aannemelijker en veiliger te vermoeden dat het risico wel aanwezig is dan de psychiaters te volgen en de risico’s te bagetalliseren.

In de afgelopen jaren hebben psychiaters geprobeerd hun eer te redden en mensen wijs te maken dat niet ADHD medicijnen de groei remmen, maar dat de ADHD ziekte de oorzaak is. Ze hebben dat met een stalen gezicht durven claimen en laten mensen zelfs denken dat ADHD medicijnen de enige oplossing zijn om de groeibeperking te behandelen.

Deze soort ‘gestoorde’ circulaire logica van psychiaters is een typisch onderdeel van de praktijk van de psychiatrie welke je vaker tegen komt. 40% van alle schizofreniepatiënten herstelt volledig binnen 2 jaar zonder behandeling, maar met medicijnen kan 95% nooit meer herstellen. (zie madinamerica) Psychiaters claimen dat schizofrenie een ongeneeslijke ziekte is, terwijl ze het zelf ongeneeslijk maken met antipsychotica.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid ingegrepen en heeft psychiaters verboden om kinderen nog langer te behandelen met ADHD medicijnen. De eerstelijns behandeling bestaat nu uit opvoedcursussen voor ouders, welke veel effectiever blijken te werken dan de medicijnen.

Als ouder dien je je te af te vragen: hoe objectief is deze diagnose? Heeft mijn kind werkelijk een hersenziekte? En zo ja, hoe weet men dat? Is een vragenlijst wel voldoende om een hersenziekte te kunnen diagnosticeren?

Bron: WebMD (mirror)

%d bloggers liken dit: