Masaru Emoto: Water heeft een geheugen (+Video)

Wat een prachtig onderzoek van Masaru Emoto. Hij laat met zijn onderzoek zien dat onze gedachten, gevoelens, intenties en emoties invloed hebben op water. Onze gedachten zijn  zo sterk dat wij het structuur van water kunnen veranderen. En aangezien ons lichaam meer dan 70% uit water bestaat…

Mararu Emoto, invloed intenties, gevoelens en emoties op water

Onze gevoelens, emoties en intenties zijn vormen van energie, trillingen, die invloed uitoefenen op de materie, in positieve dan wel negatieve zin.  We zijn ons hier zelden van bewust. Een aantal van jullie zal het niet eens geloven.  De onderzoeken van Masaru Emoto maken dit zichtbaar.

Masaru Emoto begon zijn onderzoek met het bekijken van de kristalstructuren van water uit diverse gebieden. Schoon bronwater liet onder de microscoop  een prachtige kristalvorm zien, leidingwater en vervuild water een verbrokkelde of vervormde structuur. Hij bevroor de resultaten en maakte hier foto’s van.

Vervolgens ging hij experimenteren met geluid, bijvoorbeeld met klassieke muziek en rockmuziek.  Bij klassieke muziek werden prachtige waterkristallen gevormd, bij luide rockmuziek trad vervorming op.

Het experiment breidde zich uit met het uitspreken van woorden. Bij woorden als liefde en dankbaarheid vormde het water harmonische structuren. Bij woorden als haat en woede trad er vervorming en verwarring op, viel de structuur uiteen. Emoto heeft honderden woorden getest,  maar liefde en dankbaarheid gaven de mooiste kristallen.

Kristallen werden niet alleen gevormd door het uitspreken van woorden, door de geluidstrillingen. Ook het plakken van etiketten op een glas water met teksten als ‘ik hou van jou’ en ‘ik haat je’ had hetzelfde effect op de waterstructuur.

Emoto legde tevens rijst in diezelfde glazen water. De rijst met het etiket ‘ik hou van je’ fermenteerde keurig, de rijst met het etiket ‘ik haat je’ rotte weg en begon te stinken. Trouwens, rijst in het glas water dat volledig werd genegeerd, rotte nog veel harder!  Je kan dit experiment thuis zelf uitvoeren.

Dit alles betekent dat we met onze gevoelens, emoties en intenties  de materie, de vorm, beïnvloeden. Positieve emoties, gevoelens en intenties geven een harmonieuze kristalvorm, negatieve emoties doen de vorm em structuur teniet.

Je kan materie, dus ook je eigen lichaam en dat van anderen, gezonder maken met positieve intenties, gevoelens en emoties, de structuur verbetert dan.  Omdat kristalstructuren harmonieuzer en krachtiger zijn, wordt de vorm ook langer gehandhaafd. Dit betekent dat je lichaam langer gezond blijft.

In healing wordt onder meer gebruik gemaakt van de positieve beïnvloeding van iemands gezondheid door middel van positieve energie of trillingen.  Emoto zelf heeft de werking van healing aangetoond door zeer vervuild water te healen. Onder invloed daarvan veranderde de lelijke structuur van het vervuilde water in een prachtige kristalvorm.

Bron: http://www.reneemerkestijn.com/blog-van-impasse-naar-inspiratie/masare-emoto-invloed-intenties-gevoelens-en-emoties-op-water-

Water houdt van Mozart  

Masaru Emoto

Masaru Emoto

Water heeft een geheugen. Japanner Masaru Emoto heeft dat inzichtelijk gemaakt door in uiteenlopende situaties kristallen van water te fotograferen. Naast een luidspreker met hardrock of juist Mozart, voorzien van een etiketje met ‘dankjewel’ of juist ‘duivel’. Klanken, woorden en zelfs gedachten blijken invloed te hebben op water.

Water heeft een geheugen en wordt beïnvloedt door zijn omgeving. Dat betoogt de Japanner Masaru Emoto in zijn boek The Message From Water. In dat boek beschrijft hij talrijke experimenten met water waarbij het water steeds tot vijf graden onder nul bevroor, zodat hij met een microscoop de ijskristallen kon fotograferen om het effect van de experimenten vast te leggen. Kristallen zijn vaste stoffen, waarin de atomen en moleculen via ordelijke rasterstructuren met elkaar zijn verbonden. De ordening toont – op voor het blote oog zichtbare wijze – de processen op atomair niveau. Emoto ontdekte dat waterkristallen een tendens vertonen om op een ordelijke manier tot een bepaalde structuur te kristalliseren. Het resultaat van die chemische en energetische veranderingen wordt zichtbaar in bevroren water.

Wat blijkt? Schoon water uit bergbeekjes vormt prachtige zeshoekige kristallen, terwijl vervuild water over het algemeen helemaal geen kristallen vormt. Water uit plaatsen waar diamant werd gewonnen, laat bij kristallisatie diamantstructuren zien. Water uit de bron in Lourdes lijkt op een rozenkrans. Interpretatie van de onderzoekers kan hier geen rol hebben gespeeld. De foto’s werden genomen door specialisten die niet van tevoren wisten waar het water vandaan kwam.

Emoto concludeert dat water als een soort vloeibare bandrecorder werkt, die de omgeving in zich opneemt en reflecteert.
Dat is niet alles. Water reageert ook op geluid. Water in de buurt van zachte klassieke muziek van Mozart liet een helderder kristal zien dan water dat onder dezelfde omstandigheden in een omgeving met hardrock muziek werd geplaatst. En wat voor muziek geldt, blijkt ook voor taal te gelden. Emoto en zijn team plakten etiketten met getypte woorden en spreuken op flesjes gedestilleerd water en lieten die vierentwintig uur staan. Eerst met Japanse woorden, later ook met Engelse en Duitse.

De onderzoekers – van wie sommigen niet eens wisten wat die Duitse woorden op de etiketten betekenden – stuitte in alle drie de talen op merkwaardige verschillen, die onderling wonderwel overeen kwamen.
Emoto verklaart het als volgt: ‘Je kunt het alleen begrijpen als je denkt in termen van vibratie; als je woorden niet ziet als uitvindingen van mensen, maar als levende fenomenen. Volgens mij verwijzen klanken naar de vibraties in de natuur. Zo zijn woorden ontstaan. Woorden zijn gemaakt naar de trillingen in de natuur.

Steeds weer bleken de testen tot dezelfde resultaten te leiden: water ‘luistert’ naar woorden, emoties, gedachten en ontvangt trillingen van lettertekens. Liefde en haat, dankbaarheid en begrippen als ‘ziel’, ‘engel’ en ‘duivel’ weerspiegelen zich in de vorm van het waterkristal. Hetzelfde woord in verschillende talen geschreven, liet – onder verder gelijke omstandigheden – vrijwel identieke kristalbeelden zien.
Intussen experimenteren Emoto en zijn medewerkers er lustig op los.

Water dat voor de televisie wordt geplaatst, toont – vooral – verwarde patronen; met name bij politieke debatten. Water waaraan door middel van elektromagnetische trillingen etherische bloemenolie is toegevoegd, laat het patroon van de betreffende bloem zien. Water bleek ook ontvankelijk voor meditatie, gebeden en helende energie die vanaf grote afstand via gedachtekracht wordt gezonden.

Bron: http://nl.odemagazine.com/doc/0061/water-houdt-van-mozart/

De boodschap van water

De kern van Viktor Schaubergers ‘natuur-getrouwe’ ideeën over water waren in zijn tijd en tot voor kort moeilijk bewijsbaar. Resultaten van onderzoek in de laatste 10 jaar bevestigen z’n gelijk en steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat we eigenlijk nog weinig wisten over het wezenlijke van water. Met name de rol van water als informatiedrager. Onze kennis en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Echter, het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan.

Clustering en structuur van water

Tegenwoordig weten we dat de kwaliteit van water mede afhankelijk is van z’n clusterstructuur. De energetische zuiverheid is onder andere terug te voeren tot de natuurlijke structuur van water.
Meerdere watermoleculen (H2O) kunnen zich met elkaar verbinden tot zogenaamde waterstofbruggen, ook wel waterclusters genoemd. Water bestaat uit een combinatie van vrije ongebonden watermoleculen en waterstofbruggen.
Door onder andere de wijze waarop de waterstofatomen en het zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de eigenschappen van het watermolecuul kan de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd heel verschillend zijn.
De energetische kwaliteit is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in verhouding tot het aantal vrije moleculen, maar ook van de grootte van deze waterstofbruggen en van de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd.

De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling-informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Deze trillingsinformatie kunt u heel breed zien. Zo heeft Dr. Ludwig aangetoond dat iedere stof die in water terecht komt z’n blauwdruk in de vorm van trillingsfrequentie(s) aan het water afgeeft. Ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties van het lichtnet (50 Hz), TV, computerbeeldscherm, mobiele telefoonnet, radarapparatuur enz.(elektro-smog) worden in water opgeslagen. Deze trillingen, die over het algemeen belastend zijn voor lichaamsprocessen van de mens kunnen alleen met watervitalisering geneutraliseerd worden. Er is geen enkele filtermethode die dat kan, ook destilleren niet.
Naast trillingsfrequenties van ( schadelijke ) stoffen en elektrosmog kunt u ook licht en geluid als trillingsinformatie zien. En wat denkt u van de subtiele informatie van affirmaties, geschreven tekst, symboliek bv via Reiki etc etc ?

Aantoonbaarheid

Er zijn inmiddels vele methoden waarmee de energetische facetten van water kunnen worden aangetoond. Een wel heel aansprekende methode is toegepast door de Japanse onderzoeker Masaru Emoto. Aansprekend, omdat door middel van prachtige kristal-beelden getoond kan worden dat water reageert op heel subtiele informatie van buiten af. Onderstaand een artikel dat het werk van Emoto beschrijft, alsmede een oproep om mee te doen aan een wereldwijd experiment

De boodschap van water  ☼  Water als boodschapper

Het werk van Emoto

water boodschap Het is ruim 3 ½ jaar geleden dat Masaru Emoto het boek “The Messages of water”heeft uitgebracht. Het boek is volledig gevuld met prachtige foto’s van beelden van kristalvorming in water. Subtiele energie, zoals muziek, woorden en gebed, drukt zich uit door middel van kristalvorming in de materiele structuur van water. In het tijdschrift Spiegelbeeld (mei 2000) hebben we er ruim aandacht aan besteed, want het werk is grensverleggend en toont overtuigend aan dat water een informatiedrager is.
En de wereld wordt zich dat bewust! Het eerste boek van Emoto, is gepubliceerd met begeleidende tekst in het Japans en Engels. Inmiddels is het uitgebracht in 12 verschillende talen.

Ook de Nederlandse versie is verkrijgbaar. Eind 2001 is deel 2 verschenen. (nog niet in het Nederlands ). Maart jl. waren er 500 duizend boeken verkocht.
Een van de fascinerende gevolgtrekkingen uit het onderzoek van Emoto is de invloed van gedachten en meditatie op water. Op basis daarvan wordt er op 25 juli as, de dag buiten de tijd volgens de Maya-kalender, een wereldwijd experiment gedaan. Daarbij wordt iedereen opgeroepen om door middel van gedachte of meditatie al het water op de aarde en in ons lichaam te danken ( “dank je wel”) en liefde ( ‘ik houd van je’) te schenken. Het nut daarvan zal u in dit artikel duidelijk worden als we meer over het onderzoek van Emoto vertellen

Geïnspireerd door de altijd verschillend vormen in sneeuw en ijskristallen kwam de gedachte bij Emoto op, dat het verschil tussen zuiver en vervuild water in de ordening van atomen en moleculen van het water tot uitdrukking zou moeten komen en dus in de kristalvorm van bevroren water. Zijn methode van onderzoek is relatief eenvoudig. Van iedere soort te onderzoeken water worden 50 tot 100 glazen schaaltjes met een druppel water gevuld. Deze schaaltjes wordt in een vriesruimte gebracht van – 25 graden Celsius. Daarna wordt, in een ruimte met een temperatuur even onder het vriespunt, het schaaltje geplaatst onder een microscoop die is uitgerust met een fotocamera.

De bevroren waterdruppel ontdooit en tussen -5 en -3 is er een moment dat er onder de microscoop zichtbaar een kristalvorm ontstaat. In korte tijd groeit een kristal en in die seconden kan de vorm of structuur ervan met de camera vastgelegd worden. Van de 50 tot 100 schaaltjes die zo onderzocht worden zijn er maar een beperkt aantal waarvan de foto’s een duidelijke kristal vertonen. De mooiste worden voor publicatie gebruikt.

Negen jaar geleden deed Emoto z’n eerste experimenten met deze methode. Sindsdien zijn veel soorten water onderzocht. Eerst simpel vanuit de overtuiging dat vergelijking van verschillend soorten water een kwaliteitsaanduiding zou kunnen geven. Later meer experimenteel, waarbij het onderzochte water wordt beïnvloed door subtiele energie, zoals muziek, woorden, gedachten, beelden en meditatie.
Er zijn vele interessante aspecten te belichten aan de hand van het uiterlijk van het gevormde kristal of de wijze van kristalvorming bij verschillende soorten water.
Bij vergelijking van de vele soorten leidingwater in de wereld, blijkt onder andere dat zodra er zuivering van water plaatsvindt waarbij alle micro-organismen in het water gedood worden ( o.a. toevoeging van chloor ) er een verwrongen of beschadigd kristal ontstaat.

Onderzoek van water uit vele bronnen, toont beelden waarbij de kristallen allemaal fraai zijn, hetgeen te verwachten is bij oorspronkelijk natuurlijk water. Toch zijn er bronnen waar de prachtige kristallen van onderzoek van 6 jaar geleden niet meer gereproduceerd kunnen worden. Waarschijnlijk als gevolg van vervuiling door onder andere verbranding van fossiele brandstoffen, atoomenergie, landbouwgif, elektrosmog en lozing van afvalwater. Dat wordt ook bevestigd in de kristalvormen van watermonsters die op verschillende plaatsen uit dezelfde rivier, van bron tot riviermonding, zijn genomen: Bij de bron mooi, bij de monding vreselijk. Van vele soorten regenwater geldt hetzelfde. Emoto heeft echter ook ervaren, dat regenwater uit hetzelfde gebied, maar dan jaren later opnieuw onderzocht, veel mooiere kristalvormen toont. Emoto zelf houdt er rekening mee dat het groeiend bewustzijn op water daarvoor verantwoordelijk is. Als je de resultaten van de subtiele beïnvloeding van water in ogenschouw neemt is dat niet ondenkbaar. heavy metal

Muziek is emotie en de beïnvloeding van water door muziek geeft indrukwekkende kristalbeelden. Van een chaotische structuur bij heavy metal muziek tot prachtige indrukwekkende vormen bij harmonische en klassieke muziekstukken. Als je beseft dat een mens voor 70 % uit water bestaat, dan moet het bij het zien van de kristalvormen bij deze experimenten toch tot ons door gaan dringen dat ook onze eigen lichaamsvloeistoffen zo beïnvloed worden!

Nog subtielere informatie

De resultaten van de experimenten waarbij water wordt beïnvloed met woorden ( woord of tekst, geschreven op papier dat is geplakt op een flesje water) doen ons dat nog meer beseffen. Ter illustratie in onderstaande afbeelding de kristalvorm van “do it”( doe het !), de gebiedende wijs waar iemand zich boven de ander stelt. In afb. 2 de tekst “let’s do it” ( laten we dat doen ), waarbij gelijkheid en respect voor de ander in de tekst ligt opgesloten. compare-DoIt-Let'sDoIt

Dit voorbeeld is gekozen, omdat gebleken is dat alles waarvan je kan zeggen dat het in overeenstemming is met de schepping ( integriteit, respect, liefde, dankbaarheid ) prachtige kristalvormen geeft. Daarentegen leiden woorden of teksten met de tegenovergestelde strekking (ook scheldwoorden ) tot zeer verwrongen of ‘beschadigde’ kristalvormen. Denk eens in wat dat zegt over ons taalgebruik naar elkaar en de beïnvloeding van elkaars lichaamsvloeistoffen ? Het is goed om daar bewust van te worden.

De beïnvloeding van water door menselijke emotie wordt geïllustreerd door voorbeelden van water te onderzoeken uit het gebied waar een aardbeving had plaatsgevonden. In het dichtbevolkte gebied bij Kobe in Japan bij de grote aardbeving in 1995 was het kristal van het leidingwater een dag na de beving vreselijk terwijl pas na drie maanden een herstel te zien was. Bij een zwaardere aardbeving in Japan, een aantal jaren later in een dunbevolkt gebied was het water na een dag al behoorlijk hersteld. Het lijkt alsof de emotie van de -maanden lang- zwaar op de proef gestelde bevolking óók van invloed was op het water. Pas toen er verlichting kwam in de situatie van het gebied, herstelde ook het water.

Bij het vervuilde water van een stuwmeer in Japan heeft de voornaamste priester van een tempel een uur gebeden. De kristalvorm van het water direct na het gebed is prachtig. Het siert de omslag van het eerste boek van Emoto

Verschillende waterkristallen

Verschillende waterkristallen

Dit soort experimenten en de overtuiging van de kracht van ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’, twee woorden die in alle talen geschreven prachtige regelmatige 6-hoekige kristallen vormen, hebben geleid tot experimenten waarbij groepen mensen zich met deze energie afstemmen of mediteren op het water van meren. De foto’s links tonen u het voorbeeld van”dank je wel naar het water” van een groep van 350 mensen, staande voor Lake Biwa in Japan , een sterk vervuild meer. Het spreekt voor zich. Het toont aan dat ons bewustzijn water beïnvloed. Dat wordt krachtiger als velen met dezelfde intentie van bewustzijn zich daar op richten.

World Day of Love and Thanks to Water: 25 juli

Het voorgaand beschreven ervaringen zijn de reden dat er op een bijzonder tijdstip, de dag buiten de tijd, een experiment gedaan wordt waarbij de hele wereld wordt opgeroepen mee te doen. Emoto heeft 25 juli uitgeroepen tot “World Day of Love and Thanks to Water”, een dag met een wereldwijd gebed van Liefde en dankbaarheid voor al het water.

Iedereen wordt uitgenodigd op die dag in gedachten af te stemmen en ” Ik houd van je” en “Dank je wel” te zeggen, zowel naar al het water in ons fysieke lichaam als naar al het water op onze planeet aarde ….en daarna al dat water de zuiverste trilling ( HADO) van goud/zilver licht van liefde en dank te sturen. Dank en liefde naar ons lichaam omdat 70 % van ons lichaam bestaat uit water dat zo bepalend is voor onze gezondheid. Dank en liefde naar het water van de aarde omdat 70 % van de aarde ermee bedekt is, water dat met verschillende kringlopen onze levensomgeving onderhoudt en leven op deze planeet mogelijk maakt.

Water geeft ons via de kristalbeelden boodschappen…..en wij mogen het water als boodschapper van zuivere scheppingsenergie gebruiken.

Project of Love & Thanks to Water:  www.thank-water.net ( Engelstalig )

De betekenis van water voor uw gezondheid

Het werk van Masaru Emoto licht weer een stukje van de sluier op van het wezenlijke facet van water om informatie op te slaan en te transporteren. Deze subtiele informatie drukt zich uit in de materie. Nog belangrijker is, dat aangetoond wordt dat water verandert onder invloed van heel subtiele informatie. En wij bestaan voor 70 % uit water !!! Hoe denkt u dat ons lichaam en alle bouwstenen, van cel tot orgaan, die doordrenkt zijn met water daarop reageren ?

De werking van water Water hart

Water is een essentieel element bij alle functies in ons lichaam. Over het algemeen staan we alleen maar stil, of lijken we belang te hechten aan de transportfunktie van water ten behoeve van de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor de energie- en informatie overdracht die noodzakelijk zijn voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ‘water’ speelt daarbij een essentiële rol, die door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend, omdat water alleen op z’n chemische en biologische samenstelling en functioneren wordt onderzocht. De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk lichaam(-en) staat pas in de kinderschoenen.

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijven uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75 % van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymphebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen

 Wat is goed water

Zoals reeds geschreven blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig ( 100 %) zijn verwijderd, vóór … en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden.

Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn: het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Dit geldt ook voor de elektrosmog. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

Regeneratie van water

Er zijn methoden die de -schadelijke- trillingen in water teniet kunnen doen en water energetisch z’n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek vormt de basis van deze methoden.

Gebaseerd op ideeën van Schauberger is er een methode waarbij het water uitsluitend op speciale wijze wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen gerichte beweging ( implosie – vortex ). Gebaseerd op het herinneringsvermogen van water kan er ook energetisering van water plaats vinden als het wordt geleid langs energetische dragers, waarbij door overdracht via resonantie het water wordt behandeld. Van groot belang bij de keuze van de energetische drager is de kwaliteit voor gezondheid en de blijvende werking van de resonantieoverdracht.

De natuurlijke weg door bergbeken en aarde-gesteentes die bronwater gaat voordat het in de bron ‘te voorschijn’ komt kan ‘natuurgetrouw’ gerealiseerd worden met werveling in combinatie met overdracht door resonantie waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (waaronder de energie van edelstenen en kristallen). Deze natuurlijke methode zorgt voor een stabiel, goed houdbaar water zonder schadelijke trillingsfrequenties en met een hoge bio-energetische waarde van ca. 33.000 Bovis. Deze ‘natuurgetrouwe waterbehandeling kan gerealiseerd worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden.

Van belang is het te weten en zich te realiseren dat de regeneratie van water met deze methoden vrij is van kunstmatige technieken zoals magneten, elektriciteit of chemicaliën. Methodes voor waterbehandeling die gebruik maken van kunstmatige technieken kunnen ‘een water’ realiseren dat weliswaar verbeteringen of impulsen aan het lichaam geeft, maar in feite dan geschikt is voor therapeutisch gebruik, voor een beperkte periode, omdat het tegennatuurlijk is

Gezond water voor dagelijks gebruik, jaar in – jaar uit, dient de natuurlijke structuur van water te bezitten en wordt verkregen met ‘natuurgetrouwe’ behandelingsmethoden zonder kunstgrepen of grofstoffelijke krachten. Het zal duidelijk zijn dat baden en douchen met energetisch zuiver water net zo belangrijk is als drinken, omdat hierbij zowel het fysieke lichaam ( via ons grootste orgaan, de huid ) als de energielichamen rechtstreeks worden geschoond ! Kortom: natuurlijk levend vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam. Vitaliseren maakt water tot het krachtige levenselixer zoals het bedoeld is en van oudsher wordt gezien, onmisbaar voor een gezonde levenswijze.

En u doet zelf de rest !

words water

Bron: http://www.annemiemestdagh.com/masaruemoto.html

Water the Great Mystery (Video, Nederlandstalig ondertiteld)

%d bloggers liken dit: