Tom Kenyon: Genezen via natuurlijke frequentie (+Video)

Als ik een Avalon ELA-energy healing geef, laat ik me begeleiden door de helende muziek van deze man, Tom Kenyon. Het leidt de client niet alleen af van zijn gedachten, het geeft ook nog eens een extra dimensie aan healing mee.

“Ik kan me levendig herinneren dat ik als kleine jongen een kinderboek met plaatjes doorlas. Tom-Kenyon-hand Het boek heette: ‘De jongen die de wereld toezong’. Een jongen stond daarin voor een groep mensen en zong hun dromen tot ‘waarheid’… Toen ik later het boekje probeerde terug te vinden, er op internet ook naar zocht, bleek het boekje helemaal niet te bestaan..! Ik had het kennelijk ‘gelezen’ in een van de lagen van mijn onderbewustzijn” aldus Tom Kenyon, over de titel van de documentaire ‘The Boy Who Sang to the World’.

Tijd om je voor te stellen aan een uiterst aimabel, erudiet en wijs mens: Tom Kenyon. Een man die niet in een doofpot thuis hoort maar vol in het licht hoort te staan; dáár waar hij ‘gezien’ kan worden. Ook over de documentaire die over Tom Kenyon en zijn revolutionaire werk is gemaakt, met de prachtige titel: ‘The Boy Who Sang to the World’. Ook Tom’s partner Judy Sion speelt een belangrijke rol in deze uiterst indrukwekkende film over deze ‘soundhealer’. Je kent zijn naam wellicht ook van zijn ‘doorgevingen’ (channelingen) van de Hathors.

Het bijzondere daarbij is ook dat Tom Kenyon afgestudeerd arts en wetenschapper is. Hij heeft zich daarbij volledig toegelegd op een absoluut natuurlijke wijze van genezen: via natuurlijke frequenties en frequentie-patronen. Zijn uiterst bijzondere gave helpt hem daarbij; met een stem van bijna 4 octaven is Tom Kenyon in staat helende trillingen te produceren, die een thematische aanpak genereren van de behandelde zieke of ziekte. Zijn werk op dit gebied wordt internationaal bijzonder gerespecteerd, ook in vele lagen van de ontdekkende wetenschap en de alternatieve geneeskunst.

Tom Kenyon is geen schreeuwer, een uiterst rustig, evenwichtig mens. Erudiet, zoals dat dan netjes heet. Tom is psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. En niet te vergeten ook, zoals gezegd: channel van een groep lichtwezens, die zich kenbaar maken als de ‘Hathors’. We plaatsten hier al eerder een stuk van zijn hand; daarbij is de pijnappelklier-activatie de essentiële boodschap in zijn werk. Via de ontdekking van neuro-fysiologie ontdekte hij als arts het menselijke energetische snelwegennet in het lichaam, dat ervoor zorgt dat onze spirituele ervaringen een weg vinden door ons fysieke lichaam.

De Hathor-tempel in Egypte

Al meer dan 20 jaar doet Tom met zijn ABR-onderzoeksteam, ‘Acoustic Brain Research’, experimenten op het gebied van psycho-acoustiek en het gebruik van geluid en muziek bij het bereiken van de creatieve mogelijkheden van onze hersenen en onze geest. Vanuit het besef dat ALLES uit frequenties bestaat, alles wat we zien, voelen, proeven, horen en ruiken bestaat immers uit het waarnemen van frequenties, is zijn werk natuurlijk gericht op de essentie van ons bestaan..!

De bibliotheek die het ABR inmiddels heeft samengesteld, bevat zowel wetenschappelijke studies waaruit bewijsmateriaal is verkregen via het gebruik van door Tom Kenyon gecreëerde ‘geluiden’ door therapeuten, klinisch psychologen en psychiaters over de hele wereld. ABR recordings speelt daarbij de rol van onderwijzer en gids in het veld van zelf-ontdekking.

De Hathors

Bij een grote groep mensen is Tom Kenyon bekend geworden als het channel van een niet-fysieke groep lichtwezens, de ‘Hathors’. Deze Hathors hebben zich aan Tom Kenyon gepresenteerd, tot zijn grote verrassing, tijdens een diepe meditatie, eind jaren 1980. Hierover vertelt hij ook in de onderstaande trailer van de film: ‘The Boy Who Sang to the World’. De Hathors vertellen Tom dat zij een groep interdimensionale, intergalactische wezens zijn, die met de Aarde verbonden zijn, in het verleden o.a. via het oude Egypte, via de tempels en de godin ‘Hathor’.

Ook in andere, eerdere prehistorische culturen waren zij in het Aarde-veld aanwezig. Het is vooral via de Hathors dat Tom Kenyon leert over de vibrationele natuur van de Kosmos, het gebruik van Heilige Geometrie hierin, om de prestaties van het menselijk brein te stimuleren. En ook om hierbij gebruik te maken van geluid als middel om psycho-spirituele ervaringen te activeren.

Hoewel Tom Kenyon uiterst geïntrigeerd was door de informatie die hij van de Hathors doorkreeg, voelde hij zich toentertijd uiterst oncomfortabel.. Hij was toen té veel rationeel bezig, zat té veel in zijn linkerhersenhelft. Deze wezens bleken, wie ze ook waren en waar ze ook zeiden vandaan te komen, niet te passen in het wereldbeeld dat Tom Kenyon in die tijd had van de ‘realiteit’.

Inmiddels zijn er meer dan 20 jaar voorbij gegaan, sinds dat eerste contact. Tom vertelt dat hij regelmatig probeert om hun ‘innerlijke technologieën’ te toetsen, keer op keer, maar komt telkens tot het besef, dat de zowél hun methodes, als hun perspectieven verlichtend zijn..!

Hoewel de Hathors hun informatie aanbieden in de vorm van taal, is hun primaire middel van communicatie gebaseerd op catalystische geluidspatronen. Tom Kenyon is in staat deze geluiden te channelen via zijn stem, die als gezegd een bereik heeft van maar liefst 4 octaven. Dit stembereik heeft hij overigens alleen als hij actueel aan het werk is met het channelen van geluid vanuit andere dimensies. Dit gebeurt vaak tijdens workshops, geluidsmeditaties en groepsbijeenkomsten. Voor Tom Kenyon is het persoonlijk fascinerend om te voelen, hoe zijn stemgeluid, in de jaren dat hij met de Hathors werkt, zich heeft ‘uitgerekt’, zoals hij het noemt. En dat tezamen met zijn geest, zoals hij olijk meldt op zijn site…

Het boek over de Hathors, dat Tom schreef met Virginia Essene

Het boek over de Hathors, dat Tom schreef met Virginia Essene

In het vroege materiaal van de Hathors, komt de volgende voor; daarin introduceren de Hathors zichzelf en komt ook het werk van Tom Kenyon in een dieper perspectief te staan… Deze passage is ook te vinden in het boek ‘The Hathor Material’, dat Tom Kenyon samen met co-auteur Virginia Essene schreef:

Wij zijn de Hathors. Wij komen in liefde en met het geluid van een nieuwe droomrealiteit voor jullie Aarde. Wanneer jullie klaar zijn om een nieuwe wereld te bouwen, nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan op een reis van de geest en het hart. Wij zijn jullie oudere broers en zussen. Wij zijn al bij jullie sinds oude tijden, sinds het begin van de evolutie van jullie planeet. We waren hier eonen geleden, zelfs in de vergeten dagen, vóórdat er maar een spoor van ons werd opgetekend in jullie geschreven geschiedenis. Onze natuur is er een van energie en interdimensionaliteit. Wij komen oorspronkelijk uit een ander Universum, zoals Sirius een portaal is naar jullie Universum, en via Sirius zijn we uiteindelijk in jullie zonnestelsel terecht gekomen, in de etherische lagen van Venus.

In het verleden hebben we specifiek samengewerkt met de Hathor-vruchtbaarheidsgodin van het oude Egypte. Wij hebben ook contact gemaakt met de Tibetaanse lama’s in de periode dat het Tibetaans Boeddhisme werd gevormd. Hoewel we met sommige culturen op Aarde interactie hebben gehad, zijn wij een intergalactische beschaving, die buitenposten hebben door delen van het jullie bekende Universum en daar ver voorbij. Wij zijn, zoals jullie dat noemen, een ‘geascendeerde beschaving’, een groep wezens dat bestaat in een specifiek vibrerend veld, net zoals jullie je eigen energetische signatuur hebben. Het is alleen zo, dat wij op een hogere vibratie resoneren dan jullie. Maar desalniettemin zijn wij allen deel van het mysterie, deel van de liefde die het hele Universum bij elkaar houdt.

Evenals jullie zijn ook wij gegroeid, geascendeerd naar de EenheidsBron van alles wat is. Wij zijn gegroeid in levensvreugde én door zorgen, zoals jullie. Wij zijn, in termen van afstand, een stukje hoger op de spiraal van bewustzijn en wakker-zijn, dan jullie dat zijn. Wij kunnen jullie aanbieden wat wij hebben geleerd, zoals vrienden dat doen. Zoals mentoren en mede-reizigers dat doen, op het pad dat terug leidt naar het her-inneren van ‘Alles dat is’. Wij zijn echter geen redders, wij hebben geen messiaanse boodschappen.

Wij willen heel duidelijk uit die projectie stappen, zódanig dat de lezer van deze woorden begrijpt dat we als het ware oudere broers en zusters zijn, die hun begrip aanbieden én datgene, wat wij hebben geleerd; take it or leave it, maar we bieden je het vrij aan. Het is ons geloof dat het slechts een projectie is van het menselijke bewustzijn, dat buitenaardse intelligenties jullie zullen gaan redden. De hoop dat iets of iemand jullie zal redden, zódanig dat jullie zélf geen veranderingen hoeven aan te brengen IN jullie-zelf, zodanig dat je niet verantwoordelijk zult worden gehouden, is onrealistisch. hathor-view

Het geloof dat jullie in patronen kunnen blijven van lethargie en onbewustzijn, om dan iets te krijgen of iets te pakken nemen, dat jullie zal transformeren zonder enige verder moeite van jullie kant, is bijna verdwaasd. Het zal niet gebeuren. Er zullen wellicht buitenaardse intelligenties zijn die landen op Aarde, dat is iets wat zéker bestaat, maar die mensen die erop rekenen dat ‘anderen’ hen hun ascentie zullen brengen en ‘lift’, zonder enig werk van hun kant, zullen zéér teleurgesteld zijn. Ascentie is een proces van zelf-bewustzijn en meesterschap op alle niveaus, en tevens van de noodzaak om al deze niveaus van bestaan hogerop te brengen. Dát is hoe wij ertegenaan kijken en zo is het zoals wijzelf het hebben gedaan, millennia lang.

Maar door het aanbieden van ónze hulp, wensen wij niet in te grijpen in jullie andere spirituele helpers en kosmische relaties, op wat voor manier dan ook, noch met enig religieus geloof, verbondenheid of organisaties die je van dienst zijn. Maar toch is er veel dat we met jullie zouden willen delen. Wij kennen Sanat Kumara goed, omdat hij degene was die ons heeft uitgenodigd om dit Universum binnen te komen. Als een geäscendeerde meester, heeft Sanat Kumara talloze verantwoordelijkheden op zich genomen die te maken hebben met de opwaartse shift van planeet Aarde en dit zonnestelsel. Hij werkt aan de ascentie, de evolutie van bewustzijn in het zonnestelsel, zoals wij dat ook doen.”

BioPulse technologie

De technologie van het ABR-onderzoeksteam, ‘Acoustic Brain Research’, is gebaseerd op psycho-akoustieke technologie, op het gebruik van complexe tonale matrixen, waarin geluidspatronen worden gemixed om het brein te stimuleren een meer creatieve staat te bereiken. Veel van de tonen die daarbij worden gebruikt zijn zodanig gemixed, dat ze in het onhoorbare geluidsspectrum liggen, gemaskeerd door hóórbare, andere geluiden, soms ook muziek, die dan weer specifiek gecomponeerd is voor de op te roepen mentale/emotionele staat van bewustzijn. Tom Kenyon’s ABR opnames, gebruiken ook de zogenaamde ‘BioPulse Technology’. Hierin worden specifieke tonen, in een bepaald frequentiebereik, waarvan bekend is dat ze het brein beïnvloeden, door de tonale matrix gemixed. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zulke frequenties in staat zijn om ons bewustzijn op significante wijze te veranderen.

De voornaamste categorieën hierin zijn:

  • Delta (0.5 – 4 HZ). Deze wordt geassocieerd met diepe niveaus van ontspannenheid, zoals bijvoorbeeld slaap.
  • Theta (4 – 8HZ). Deze toongroep wordt geassocieerd met uiterst ontspannen staten van bewustzijn, waarin innerlijke en levendige beelden optreden.
  • Alpha (8- 12 HZ). Een ontspannen staat van het zenuwstelsel. Ideaal voor ‘stressmanagement’, maar ook voor snel-leren en oproepen van mentale beelden.
  • Beta (12-30 HZ). Deze toongroep wordt geassocieerd met ‘wakker’ worden, alert zijn, bewust-zijn in het ‘k-complex ‘(30 – 35HZ). Helderheid en plotselinge staten van integratie, det zg. ‘Ah-ha ervaringen’ treden op in deze toongroep. Super hoge Beta (35 – 150 HZ). Een psycho-dynamische staat van bewustzijn.

Akoestisch hersenonderzoek 

Tom Kenyon met zijn vrouw Judy Sion

Tom Kenyon met zijn vrouw Judy Sion

De artikelen, rapporten en studies die Tom heeft samengesteld worden gedeeld in de gedachte van het vrijelijk vloeien van informatie. De informatie is in essentie onderwijzend en geeft mensen hopelijk een glimp in de werking van het brein, als response op geluid en muziek, evenals een begrip van akoestisch hersenonderzoek (ABR) in het psycho-technologische veld. Een paar van de wetenschappelijke uitgangspunten van zijn werk, legt Tom ook graag uit, hij ziet wetenschap als een uitermate dienstbare methode om zijn werk te ondersteunen. Een paar van de basisprincipes op dit gebied vinden we op zijn website. In essentie zijn er 3 typen informatie in de wetenschap:

  1. Anekdotische resultaten via individuen in de vorm van rapportages
  2. Pilot-studies, die ook wel de anekdote-vorm kunnen hebben en als laatste natuurlijk de
  3. Gecontroleerde studies.

De wetenschappelijk methode vergt het kwantificeren van de middelen waarmee wordt gemeten. Daarmee ontstaat een objectieve standaard, die de basis vormt van al het wetenschappelijke onderzoek. Zonder deze kwantificering heb je dus geen wetenschap. En de psyche-akoestische opnames die in de bibliotheek van het ABR zijn opgenomen, worden gebruikt door therapeuten en burgers in de heel wereld. In sommige gevallen gebeurt dit al meer dan 28 jaar, vanaf de oprichting ervan in 1983. Het resultaat hiervan is dat we natuurlijk een enorme hoeveelheid wetenschappelijke, anekdotische rapporten.

1. Anekdotische studie. Mensen over de hele wereld sturen hun ervaringen op, die zij hebben gehad met het werken met de ABR-opnames en – programma’s. Tom Kenyon vindt het erg fijn om zoveel positieve berichten te krijgen, maar realiseert zich terdege dat het subjectieve rapporten zijn, van individuen en dat er dus geen kwantificering is van deze data. Vanuit het wetenschappelijke perspectief is het weliswaar mogelijk om de data uit de anekdotische rapporten te bekijken en er indicaties uit af te leiden, of een mogelijke focus- of attentierichting van verdere ontwikkeling, maar deze types van informatie hebben geen wetenschappelijke significantie. Het gaat nogmaals om ‘meten is weten’..

2. De Pilot-studie. In deze studie gaat het vaak om een heel kleine groep van mensen, soms zelfs maar één, en de studie van deze groep wordt ook vaak anekdotisch genoemd. Er wordt daarbij altijd een bepaalde wijze van meten gebruikt, zodat deze type studies een klein beetje meer de wetenschappelijk significantie tonen en betrouwbaarheid dan de anekdotische studies. De primaire methode die de ABR-groep gebruikt om hun technologie te onderzoeken, die aan het fundament kwam te liggen van de ABR-psycho-akoetische opnames, wat het hersenonderzoek in de vorm van het in kaart brengen van een brein-EEG-topografische kaart. Deze methode levert een bron van statistische informatie over de staat van het brein in de oppervlakkige gebieden ervan, zoals de neo-cortex. Als onderdeel van dit onderzoek, werden vaak kleine anekdotische onderzoekjes gedaan, wanneer er een nieuw aspect van de psyche-akoetische technologie werd ontwikkeld. Tom Kenyon is er erg duidelijk over dat hoewel pilotstudies een soort gemiddelde van kwantificering tonen, zijn groep tóch naar conclusie zou grijpen, door té snel te generaliseren. Door met name de resultaten van één of enkele personen te projecteren op de totale groep. En daar komt dan natuurlijk de derde vorm van wetenschappelijk onderzoek om de hoek:

3. De gecontroleerde studiegroep. In deze methode van onderzoek is het van essentieel belang dat er een grote groep wordt onderzocht. Juist door het grote aantal onderzoeksresultaten, zijn wetenschappers in staat, deze resultaten te projecteren op de gehele populatie. Of, met andere woorden, de resultaten van één of enkele individuen in het onderzoek, kunnen worden voorspeld voor de totale populatie. Waarvan deze onderzoeksgroep natuurlijk de steekproef vormde. Is het aannemelijk dat een grote groep mensen dezelfde resultaten zullen ervaren van de ABR-psycho-akoetische technologie.

ABR-technologie is voor het grootste deel gebaseerd op deze wijze van wetenschappelijk onderzoek. Met een paar uitzonderingen dus op klinische observaties en pilotstudies. De resultaten van deze kleine onderzoeken stonden dan weer aan de basis van grotere, gecontroleerde studiegroepen. Dit wordt vooral gedaan in het kantoor van het ABR, in individuele of in groepssessies. Maar ook door andere therapeuten, over de hele wereld. Het is dus belangrijk om te beseffen dat Tom Kenyon geen zweverig figuur is, maar zijn werk wetenschappelijk fundamenteel ook onderbouwt..!

Psycho-akoestiek heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen; er is interesse uit alle lagen van de mensheid. Gewone burgers, therapeuten, medische onderzoekers en ook professionals in de mentale gezondheidszorg tonen grote interesse. Het is Tom Kenyon die met zijn wetenschappelijke achtergrond en zijn ongekende geluids-frequentiële talenten in staat is de brug te slaan naar een wetenschappelijk verantwoorde, accurate wijze van persoonlijke transformatie, door middel van deze opkomende technologie. The Boy who sang to the World, de documentaire, een vooruitblik:

Bron: http://www.wanttoknow.nl

%d bloggers liken dit: