Uitgelekte vaccinatiestudie vindt vele doden “acceptable”

Een informatief artikel over de consequenties van vaccinaties bij baby’s en jonge kinderen. Zeker het lezen de moeite waard als je op het punt staat om jezelf of een ander te laten vaccineren. Laat je beslissing niet varen op angst maar op kennis.


Onlangs lekte een geheim rapport van Glaxo Smith Kline (GSK) uit, wat eigenlijk uitsluitend bedoeld was voor overheden, waar, in een veiligheidsstudie naar het veel gebruikte Infanrix Hexa vaccin voor babies/kinderen, ondanks de opmerkelijk vele doden die daarbij vielen, dit toch als veilig werd beoordeeld.Infanrix Hexa vaccin is een inoculatie die aan bijna alle zuigelingen in Nederland wordt gegeven en door het RIVM wordt aanbevolen. (En in 93 andere landen). Het gaat om een zgn combi-shot wat zou moeten beschermen tegen zes verschillende ziektes: difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Haemophilius Influenza B (HIB) en Hepatitis B. en word reeds op zeer jonge leeftijd toegediend 2 -3-6 maanden.Het document in kwestie doet in detail verslag van de schadelijke effecten van dit vaccin, een verslag wat door de fabrikant uit data van verschillende Europese landen werd samengesteld.
Niet minder dan 825 verschillende soorten complicaties en schadelijke effecten worden genoemd, waarbij een zeer breed scala van schadelijke effecten aan bijna elk systeem en orgaan in het lichaam gerapporteerd werd: het bloed, het cardiovasculaire systeem, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de longen, de huid, maar ook de zintuigen (gezichtsvermogen, gehoor, …), het bewegingsapparaat, de gewrichten, de urinewegen, de spijsvertering en het endocriene systeem.

Gedurende deze specifieke tijdsperiode (tussen 23 oktober 2009 en 22 oktober 2011), ontving GSK 1.742 meldingen van bijwerkingen, waarvan er 503 ernstige bijwerkingen waren die niet eerder geregistreerd waren en 56 ernstige bijwerkingen die wel al eerder bekend waren. Onder deze geregistreerde causa waren 36 sterfgevallen (over de twee-jarige periode), waarvan de meeste zich binnen drie dagen voordeden nadat het kind het Infanrix Hexa vaccin kreeg toegediend.

Volgens GSK bedroeg de ratio nadelige meldingen en uitgedeelde dosissen 14,6 per 100.000, maar vergeet niet dat het aantal dosissen die daadwerkelijk gebruikt / toegediend worden altijd vele malen lager is dan het aantal verkochte dosissen. Het is daarbij ook belangrijk erop te wijzen dat volgens officiële publicaties niet meer dan 1 tot 10% van zware vaccinatie gerelateerde effecten gemeld worden of als zodanig überhaupt in verband gebracht worden met de vaccinaties, zelfs als die effecten zich enkele uren na toedienen openbaren.

Het document vermeldt ook niet minder dan 37 “andere” sterfgevallen van kinderen die plaatsvonden sinds het vaccin werd gelanceerd in 2000, wat neerkomt op een minimum totaal van 73 kindersterfte gevallen.

Het is echter gewoon niet geloofwaardig om te beweren dat geen van deze “andere” ernstige bijwerkingen of sterfgevallen werden veroorzaakt door het vaccin, gezien het feit dat in de meeste gevallen de slachtoffers zeer jonge zuigelingen waren, babies die nog maar net hun eerste ademteug genomen hadden en in perfect goede gezondheid verkeerde voordat zij het vaccin ontvingen.

Voorts valt op dat het aantal ernstige bijwerkingen die gemeld werden in dit vertrouwelijke document totaal verschillend zijn met het aantal en soort welke in het GSK informatieblad bedoeld voor artsen en apothekers vermeld staan, en deze informatie in haar geheel ontbreekt in de bijsluiter bedoeld voor patiënten/ouders. Als zodanig zijn zowel artsen, verplegend personeel als ouders, die overigens niet automatisch de bijsluiter te zien krijgen, slecht geïnformeerd en zullen niet snel bijverschijnselen anders dan de gemelde “zeurderigheid” of rode vlekken rond de plek van vaccineren in verband brengen met de vaccinatie, zeker niet als die pas dagen later inzetten.

Wat zou er gebeuren als de lijsten met gruwelijke bijwerkingen uit dit document wel beschikbaar waren voor ouders en die zo daarin precies de toestand zouden kunnen herkennen van hun net gediagnostiseerde baby, en deze kunnen linken aan de recentelijk vaccinatie?

Als men verder aandachtig een aantal van de verslagen van vroege babie sterfte in dit lijvige GSK- document onder de loep neemt, blijkt dat een aantal van hen gerapporteerd werden aan de diverse nationale geneesmiddelenautoriteiten (in Frankrijk, Italië, Nederland, enz.). Het is dus duidelijk dat deze autoriteiten en ook artsen moeten erkennen dat het mogelijk is, zelfs waarschijnlijk, dat dergelijke sterfgevallen zijn gekoppeld aan dit vaccin.

Het document zelf spreekt in elk geval van een veel hoger dan verwacht aantal spontane doden binnen drie dagen na toedienen van de Infanrix Hexa injectie, en die data is slechts representatief voor 1 tot 10% van de werklijke aantallen en kan ook nog eens niet vergeleken worden met natuurlijk voorkomende sterfgevallen, omdat nagenoeg alle babies gevaccineerd worden. Het is dan ook de hoogste tijd om het publiek te informeren!

Een ander uiterst saillant detail wat blijkt uit de lijst van schadelijke effecten in de studie, zijn de door GSK waargenomen gevallen van autisme, “sudden death syndrome (SIDS) en “childabuse syndrome”, waarvan gezondheids authoriteiten tot nu toe pertinent ontkennen dat deze ooit gelinkt kunnen worden aan vaccinaties.

Hoe kan het zijn dat het RIVM verklaart dat dit vaccin geen ernstige complicaties veroorzaakt en veilig is voor gebruik!

Ten slotte is het ongelooflijk om te zien dat GSK de criteria voor de ernst van de complicaties allemaal relatief ziet: bijvoorbeeld, GSK classificeert gebeurtenissen resulterend in neurochirurgie, reanimatie of verwijdering van een deel van de darm als “klein”, terwijl dit soort procedures zeker nooit beschouwd kunnen worden als ‘onbeduidend’ in een heel jong kind!

Zowel GSK als overheidsinstellingen kunnen door ouders van de slachtoffers van deze wanpraktijken op basis van deze documentatie voor de rechter gesleept worden zodra zij deze complicaties bij hun babies waarnemen.

Bron: http://www.zaplog.nl

%d bloggers liken dit: