Wat is kwantumfysica?

Kwantumfysica doet onderzoek naar het kleinste deeltje. Dit kleinste deeltje is de basis waaruit álle materie bestaat. Jij, ik, de bomen, huizen, je iPad, groenten etc. ALLES. Door deze te bestuderen kwamen ze erachter dat dit kleinste deeltje tegelijkertijd ook een golf is (trilling). Maar ons bewustzijn detecteert alleen het deeltje en niet de golf.

De pijnappelklier is in staat wel die golfjes te detecteren. Dan zie je dat alle materie, uit trillingen bestaat. Alles is energie. Alles heeft dezelfde basis. (Deze pijnappelklier kan je zelf trainen met o.a. meditatie)

Als je dat alleen al beseft, maak je een enorme sprong in je bewustzijnsverandering.

Dan besef je ‘Oneness’. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Enig idee wat dit betekent?

9789081304719_front In Maya zeggen ze niet voor niks: ‘In Lakech’, ik ben een andere jij. Maya betekent overigens ook ‘illusie’. Zij hadden deze waardevolle kennis toen al.

Nog een saillant detail over dit kleinste deeltje, over de atoom. Het bestaat uit 99,999999999% uit ruimte. Dit betekent dus dat wij ook 99,999999999% uit ruimte bestaan. Zo micro, zo macro.

Het is zeker de moeite waard om je in dit onderwerp te verdiepen. Het brengt je meer dan je denkt. ‘Ontheemde Zielen ontwaken’ van Jan Wicherink is een goed boek hierover. Daarnaast bevat het een schat aan informatie over gerelateerde onderwerpen. Andere fijne zoektermen zijn; David Wilcock, Nassim Haramein, Heilige Geometrie, Project Camelot, Merkaba, Flower of Life en de Gulden Snede.

Kwantumfysica

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.

Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al van wist vanaf het begin van de mensheid.

Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.

kwantumfysica

Het kleinste deeltje

Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment. Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden.

Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt.

Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht! Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Al deze door de wetenschap ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen van hetgeen door godsdiensten al vanaf het begin wordt verkondigd: “er is meer tussen hemel en aarde”

Bron: http://www.star-people.nl

%d bloggers liken dit: