ADD en ADHD in breder perspectief

De maatschappij laat ons geloven dat ADD en ADHD stoornissen zijn, en dat deze personen door middel van medicijnen zich moeten aanpassen. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Vooral als het om kinderen gaat. 

Door juiste voeding, beweging, goede nachtrust en een positief zelfbeeld kunnen deze kinderen uitgroeien tot de persoon die zij willen zijn, zichzelf. Ze zijn inderdaad anders, maar op een goede manier. Ze brengen creativiteit (de nieuwe intelligentie!) met zich mee, inspiratie, nieuwe perspectieven, een totaal andere energie.

Kijk eens om je heen, zijn we met zijn allen ook niet toe aan een verandering? Laten we deze kinderen (met ADD, ADHD, PDD-NOS, autisme, Asperger, dyslexie e.d.) juist verwelkomen en in goede banen leiden. Die redden het straks wel, mits wij ze nu helpen. Op een natuurlijke manier.

ADD, ADHD, Dyslexie & Indigo’s

ADHD Omdat ik moeder ben van een kind met de diagnose ADD, ADHD en Dyslexie, weet ik hoe frustrerend deze “stoornissen” kunnen zijn en hoe uitdagend het is om er voor te zorgen dat onze kinderen met waardigheid en respect bejegend worden, en niet door middel van drugs (medicatie) tot onderwerping gedwongen worden. Ik heb met het schoolsysteem te maken gehad in de late jaren 80, en dit was niet ADD-vriendelijk. Mijn zoon werd in speciaal onderwijs klasjes geplaatst, gelabeld als onhandelbaar en ordeverstorend;  en de school vertelde me dat hij Ritalin moest nemen of hij zou van school worden verwijderd.Tegen deze tijd was hij bereid om zowat alles te proberen, maar hij hield niet van de bijwerkingen en de teleurstelling die de middag bracht. Met veel pijn en moeite maakte hij zijn school af, en nu gaat hij effectief met zijn toestand om.

Zoveel kinderen en volwassenen zijn zich ervan bewust dat ze dezelfde problemen ervaren, maar wat zijn opties m.b.t. diagnose en behandeling? Medicijnen zijn niet het antwoord en alhoewel ze een oplossing bieden is dit niet de beste. Wat er denk ik mist in de diagnose is de energetische component, want als energetische wezens (alles in ons lichaam is een energetische reactie) is wat wij A.D.D. of A.D.H.D. noemen een ” bedradingsprobleem”. Het vermogen van het brein om informatie samen te vatten is anders. Dit is een ” indigokwaal” want het komt buitengewoon veel voor onder Indigo kinderen en volwassenen.

Onder deze omstandigheden kan het aandachtsgebied niet verkleind worden wat resulteert in een onvermogen om aandacht te richten. Informatie wordt van alle kanten opgenomen en kan niet in kleinere delen worden gekanaliseerd. Dus de persoon, met bijvoorbeeld A.D.D.,  krijgt teveel boodschappen tegelijk en probeert deze ook allemaal op het zelfde moment te verwerken, waardoor ze hun aandacht en energie in vele richtingen verstrooien. Hierdoor raken ze snel overweldigd en gefrustreerd en beginnen ze zich daarnaar te gedragen. Ik heb geleerd dat dieet, rust en structuur mij erg geholpen hebben in het managen van mijn zoon’s ADD. Als hij niet genoeg sliep, teveel suiker at, en zijn (agenda) afspraken door elkaar heen liepen, was zijn gedrag moeilijk te hanteren. Maar als hij uitgerust was, goed at en zijn afspraken op schema lagen, kon hij functioneren en gefocust blijven.

hersens ADD, ADHD, Dyslexie & IndigosIk wil ook graag benadrukken dat het werk van Dr. Daniel Amen, die over het brein schrijft, zeer behulpzaam is. Begrijpen hoe het brein en de brein-geest connectie werkt kan je helpen om jouw of je kind’s ADD te managen. Je brein is bekabeld om op een bepaalde manier te werken; dus kinderen hoe te focussen en energetisch management aanleren (wat je al aan hele jonge kinderen kan leren) is zeer effectief in het helpen omgaan met hun mogelijkheden. Er is niks mis met hen en jou; A.D.D. en A.D.H.D. zijn juist voorbeelden van een nieuw hoog ontwikkelde manier van functioneren van het brein die een bredere en uitgebreidere energetische connectie mogelijk maakt. Dat dit niet in past in de manier waarop ons onderwijssysteem en maatschappij is opgezet betekent dat deze zaken moeten veranderen in plaats van een ontwikkeld brein willen “maken”

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/add-adhd-dyslexie-indigos/

Nieuwetijdskinderen en ADHD

ADHD__Autisme__Dyslexie Iedereen die belast is met de opvoeding van Nieuwetijdskinderen kan in de problemen raken doordat deze kinderen anders geprogrammeerd zijn. Ze zijn vaak watervlug en hebben een overdosis aan energie en zijn daardoor vaak onhandelbaar. Voor deze hyperactieve kinderen heeft de medische wereld een mooie term bedacht, namelijk ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Binnen dit kader worden kinderen in vakjes gestopt.

Het zou voor deze kinderen veel beter zijn als de ouders en de wetenschap gaan invoelen waarom deze kinderen op de wereld zijn gekomen en wat hun pad is en wat ze moeten volbrengen. Op deze wijze kan er voor deze kinderen veel meer begrip komen waardoor ze rustiger worden. Deze overgevoelige kinderen hebben veel liefde en rust nodig. Door deze kinderen vol te stoppen met medicijnen zoals Ritalin worden ze nog kopschuwer gemaakt waardoor ze zich nog eenzamer gaan voelen en zich steeds meer terug trekken in zichzelf.

De gehele problematiek van kinderen met zogenoemde hersenafwijkingen is puur gestoeld op het feit dat de trilling van deze kinderen niet correspondeert met de trilling van de meeste volwassenen. Aangezien volwassenen niet te boek willen komen te staan als niet sporend, wordt dit predikaat op de kinderen geplakt. Dit is geheel onterecht maar inherent aan het in kaders denken van de maatschappij. Ouders die nog onvoldoende gevoelig zijn, zouden zich dienen toe te leggen op hun eigen ontwikkeling om het pad te effenen van deze nieuwe zielen die op aarde geboren worden. Niet elk kind dat in het vakje ADHD wordt gestopt, hoort hier in thuis. Wel is het zo dat er nog altijd veel onbegrip voor deze en andere kinderen met een grote gevoeligheid bestaat.

De baby’s die nu geboren worden in het Nieuwe Tijdperk, zijn kinderen met een hele andere vibratie. Ze zijn niet alleen helderziend maar van ook van een geheel andere trilling. Het zijn kinderen die allemaal zijn voorbereid op een hele andere wereld. Daarom zijn deze kinderen heel erg (over)gevoelig. Zij komen in een wereld die bol staat van agressie, van drukte en veel geluid. Deze kinderen kunnen dit niet aan aangezien uit een gebied van sereniteit, liefde en licht komen. Dat zij naar de aarde zijn gegaan is nodig aangezien zij de vaandeldragers zijn van de Nieuwe Tijd. Deze nieuwe zielen die nu geboren worden, zijn dusdanig geprogrammeerd dat zij hele grote dingen kunnen gaan volbrengen. Vandaar dat deze kinderen vaak slecht in een gezin passen.

Deze kinderen kunnen slecht met de negativiteit om hen heen omgaan en gaan zich hierdoor terug trekken. Zij functioneren daarom slecht in de huidige maatschappij. Omdat de mensheid niet openstaat voor vernieuwingen, gaan zij het kind als gedragsgestoord beschouwen. Dat het kind niet goed functioneert is “de schuld” van het kind. Echter, het is niet het kind dat hier voor verantwoordelijk is maar de maatschappij dat niet openstaat voor vernieuwingen.

Wat van wezenlijk belang is binnen de opvoeding en speciaal binnen het Lichtwerk, is dat er aandacht besteed wordt aan de kinderen die al geboren zijn en de kinderen die nog moeten komen. Deze kinderen moeten begeleid gaan worden vanuit een hele andere zienswijze en een ander maatschappelijk begrip. Gebeurt dit niet, dan zijn deze kinderen bij voorbaat al getraumatiseerd en zullen zij veel meer tijd kwijt zijn om zichzelf innerlijk te schonen alvorens zij hun werk kunnen gaan doen. Het onderwijs zal hierop afgestemd moeten worden waarbij bewustwording erg belangrijk is. Het is het inzicht, dat voor een beter uitzicht zorgdraagt. Op deze wijze zal een verhoogde humane stabiliteit ontstaan waardoor het kind zich onafhankelijk in liefde op aarde zal weten te handhaven. De hele maatschappij zal er op afgestemd moeten worden, waardoor extreme verlangens en angsten zullen verdwijnen. Deze aanpak vraagt van de opvoeders veel discipline en wilskracht maar is zeer hard nodig bij het effenen van de paden voor deze vaandeldragers van de Nieuwe Tijd.

Het is bovendien een godvruchtige bezigheid om zaden te planten voor deze nieuwelingen op aarde want zonder hen, kan het werk bij het transformeren van de aarde energie niet volbracht worden. Er moet dan ook een nieuwe lichting zielen komen die het werk weer van de huidige Lichtwerkers gaat overnemen. Wellicht denken velen dat dit nog niet aan de orde is, maar juist nu is het zeer belangrijk. Alles wat je van tevoren reeds incalculeert, zal zijn vruchten afwerpen. Binnen het gehele Lichtwerk zijn alle kinderen die reeds geboren zijn en nog geboren gaan worden van zeer groot belang!

Positieve eigenschappen
%d bloggers liken dit: