Nieuwetijdskinderen

Je kunt niet over deze kinderen vertellen zonder over “de nieuwe tijd” te praten, de naam zegt het immers al. Het verwarrende aan deze term is dat het  een afscheiding aan lijkt te geven, die tussen oud en nieuw; terwijl wij nu eerder in een overgangsfase zitten, een transformatie.

De mensheid is aan het transformeren, van ego-gericht (het denken) naar hart-gericht (het voelen) , van het materiële naar het spirituele.  We leven als maatschappij uit ons hoofd, vanuit de ratio. We staren ons blind op materiële zaken, en lijken vergeten wat het woord ‘samenleving’ inhoudt; en dat is voelbaar in de maatschappij. Er is veel verdeeldheid, veel wij en zij. Grote sloten op de deur en op de fiets. Veel afgescheidenheid. Die afgescheidenheid maakt dat veel mensen zich eenzaam en bang voelen. Mensen durven tegenwoordig soms niet eens meer een praatje te maken met een ander. Bejaarden komen nauwelijks meer buiten. Er zijn voorbeelden zat.

Er is de afgelopen jaren vaak geschreven over de kalender van de Maya’s die 2012 als datum zagen waarop de cyclus waarin we nu leven zou eindigen.

Uit die voorspelling is ook het “doomsday scenario” voortgekomen dat de wereld zou vergaan in 2012, het einde der tijden. De apocalyps. Dat is, zoals iedereen nu weet,een misvatting geweest. De cyclus begint gewoon weer opnieuw, en de wereld zal getransformeerd worden.

Glimlach NieuwetijdskinderenWaar het om gaat in termen van bewustzijn is dat we ons in een overgang bevinden van een leven waarin we zijn afgesneden van ons gevoel, ons hart, onze Ziel, naar een leven waarin we vanuit ons gevoel en in eenheid met elkaar leven. In vrede en harmonie naast elkaar leven. Een tijd waarin we met open harten leven. Een tijd waarin we respectvol omgaan met de natuur en alle levende wezens. Waarin we eerlijk zijn naar onszelf en anderen.

En er is al een grote groep mensen die zo leeft, je ziet het veel bij de kinderen van tegenwoordig. In 1997 werd deze groep kinderen Nieuwetijdskinderen “gedoopt”, niet om deze op te hemelen, maar om de kwaliteiten en het bewustzijn waar deze kinderen over beschikten te benoemen. De kinderen van vandaag hebben trouwens meestal helemaal niks met labels.

De nieuwetijdskinderen laten zich niet makkelijk  definiëren

De mooiste definitie van een nieuwetijdskind die ik hoorde was van een 8 jarige jongen die vertelde dat nieuwetijdskinderen bijna niet te definiëren zijn behalve dan misschien door de diepe behoefte om de wereld te helpen.In het algemeen zou je van nieuwetijdskinderen kunnen zeggen:

  • De nieuwe kinderen zijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.
  • Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn: ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen gaan zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.
  • De nieuwe kinderen zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee chakra’s wijd open staan: ze kunnen daardoor veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Maar vaak zie je ook dat deze energie niet (helemaal) geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.
  • Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen.
  • Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
  • Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief. (Bron: Pamela Kribbe)

De drie generaties in een kort overzicht:

De Indigo, vanaf ±1970

De term “Indigo-kind” komt van de Amerikaanse parapsychologe Nancy Ann Tappe, die lijdt aan een verschijnsel dat Synesthesie heet en die daardoor de persoonlijkheden van mensen rangschikte volgens de kleurschakering van hun energie; haar viel op dat zij ineens een nieuwe kleur zag en wel alleen bij baby’s , maar de term Indigo werd later wereldwijd bekend door het boek “The Indigo Children: The New Kids Have Arrived” door Lee Carroll & Jan Tober.

De Indigo zijn soms ook te herkennen aan de kleur in hun aura.  De Indigokinderen werden namelijk ook zo genoemd, vanwege hun kenmerkende indigoblauwe aurakleur. Indigo is de kleur van het derde oog of het voorhoofdchakra. Als zodanig zijn ze erg intuïtief, mentaal, vlug en snel verveeld. Met de komst van de Indigokinderen zagen we een dramatische stijging van het aantal kinderen die door de medische gemeenschap werden gediagnosticeerd als hyperactief of met ADD. Verdrietig genoeg verliezen de indigo’s vaak hun mooie gevoeligheid, hun spirituele gaven en krijgersgeest-energie als ze medicatie slikken.

Zij delen een aantal eigenschappen met de Kristalkinderen. Beide generaties zijn hooggevoelig en mediamiek begaafd (paranormaal), en hebben belangrijke levensmissies. Het grote verschil is hun temperament. Indigo’s hebben een krijgersgeest, omdat hun collectieve missie is om oude systemen die ons niet langer dienen af te breken.
Ze zijn hier om overheden, educatie en regels die integriteit ontberen terzijde te zetten. (Bron: Doreen Virtue)

De Kristalkinderen, vanaf ±1995

Nieuwetijds kind Nieuwetijdskinderen

Deze worden zo genoemd, niet vanwege hun aurakleur, maar vanwege hun hoge “vibratie”. Misschien zal op den duur blijken dat Kristalkinderen meer dominant zijn in het kruinchakra, het violette kleurspectrum, misschien zelfs het witte en heldere aura.De Kristalkinderen zijn waarschijnlijk, voor het grootste deel, de kinderen van de Indigo’s. Ze zouden zelfs Indigo’s kunnen zijn. Steve Rother en de Groep noemen deze kinderen “De Vredestichters”, terwijl de Indigo’s De Herrieschoppers werden genoemd.

Natuurlijk, ze hebben misschien af en toe een emotionele uitbarsting, maar over het algemeen vergeven deze kinderen snel en zijn gemakkelijk in de omgang.

De kristalgeneratie zijn degenen die profiteren van de weg die de indigo’s gebaand hebben.De indigo’s hebben met een machete alles weggehakt dat integriteit ontbeerde. Toen volgden de kristalkinderen het vrijgemaakte pad, in een veiligere wereld“ Ze zijn vrolijk, opwekkend en vergevingsgezind. Deze nieuwe generatie lichtwerkers, zijn zoals geen enkele generatie voor ze. Ideaal in vele opzichten. Kristalkinderen wijzen ons de richting in de weg die de mensheid gaat. De goede kant op!”(Doreen Virtue)

Kristalkinderen zijn van alle generaties misschien wel de meest verbonden, communicatieve, knuffelige en zorgzame

Regenboog kinderen vanaf ±2000

Zij hebben, verschillend van de Indigo en Kristal kinderen, een paar interessante eigenschappen. De Regenboog kinderen zijn over het algemeen geboren in het jaar 2000 en hoger. In sommige gevallen kan het zijn dat het verkenners waren die naar de aarde kwam vóór 2000. De weinige Regenboogkinderen die hier vandaag zijn zijn kinderen  van de vroege kristalkinderen (verkenners) die geboren werden in de jaren 80.

Zoals de naam al aangeeft, komen  de Regenboogkinderen naar de aarde met een ander spectrum van kleur (stralen). Een interessant detail is dat er wordt gezegd dat dolfijnen het enige andere organisme op aarde zijn dat de regenboog energie in zich draagt. De Regenboogkinderen brengen vreugde en harmonie naar hun families. In tegenstelling tot de Indigo en Kristal kinderen, wordt het de Regenboogkind geboren om te glimlachen, wat gepaard gaat met hun enorme grote harten die vol zijn van vergeving.

Een bijdrage aan de nieuwe tijd

Er zijn subtiele en minder subtiele verschillen in de manier waarop ze ieder een bijdrage leveren aan de nieuwe tijd. De indigo’s, vanaf de jaren 70 in grote getale gekomen, waren de systeembrekers, de wegbereiders, ook voor de kristalkinderen, die vanaf ca.1995 geboren zijn. De Indigo waren de strijders, de krijgers, die zich als zielen verbonden aan de opdracht om de mensheid op een hoger niveau te brengen, qua vibratie, maar ook door alle systemen en instituten die integriteit ontbeerden omver te werpen en aan het licht te brengen. En ons daarmee letterlijk naar een nieuwe dimensie begeleiden. Indigo’s hebben energieën door zich heen laten stromen om het energieveld van en op de aarde te veranderen. De energie van de kristalkinderen is daarentegen (en volgend op de strijdersmentaliteit van de Indigo) meer gericht op heling, vrede, harmonie en verbondenheid. Het is daar simpelweg nu de tijd voor.

Auteur: Gordon

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/nieuwetijdsmensen/

%d bloggers liken dit: