Hoe kwik in je zilveren vullingen je lichaam kan vergiftigen (+Video)

Het is alweer een aantal jaar geleden dat ik mijn amalgaamvullingen heb eruit laten halen. Helaas niet bij een biologische tandarts, dit is wel iets waar je misschien rekening mee wilt houden. Amalgaam bestaat 50% uit kwik, dit is een neurotoxisch vergif. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig uit het lichaam wordt gehouden en dus niet wordt doorgeslikt.

Chlorophyl als kwikopruimer amalgaam

Een ernstig onderschatte bron van kwikbelasting voor de mens vormt het amalgaam in de vullingen van tanden en kiezen. Amalgaam bestaat gemiddeld voor 50% uit metallisch kwik, 35% zilver, 13% tin, 2% koper en geringe hoeveelheden indium, zink en palladium. Door verdamping (hitte), mechanische druk (kauwen, poetsen) en chemische invloeden (speeksel, zuren) kunnen substantiële hoeveelheden kwik vrijkomen uit amalgaamvullingen.

Nieuwe studies

Recente studies hebben met behulp van elektronenmicroscopische beelden en elektrochemische proeven gedemonstreerd, dat kwik uit het amalgaam corrodeert en in het speeksel oplost als vrije ionen. Bij een persoon met bijvoorbeeld acht occlusale amalgaamvullingen komt per dag minimaal 30 mcg kwik vrij in de mond, waarvan een deel wordt ingeademd en ingeslikt.
Deze waarde kan oplopen tot 125 mcg per dag. fish

Daarentegen bedraagt de opname van kwik uit de voeding en het milieu slechts 2,5 mcg tot 10 mcg per dag. Sommige vissoorten kunnen echter tot 100 mcg kwik per 100 gram bevatten, maar amalgaam blijft voor vele personen de grootste kwikbron, waaruit bovendien over langere perioden continu hoeveelheden kwik vrijkomt, die chronische toxicologische problemen kunnen veroorzaken. De halfwaarde tijd van kwik in het lichaam varieert van meerdere maanden tot vele jaren.

Kwik veroorzaker van veel klachten

Kwik dat wordt ingeslikt, kan in de vorm van vrije ionen of kwikoxide de maag bereiken. In de maag kan kwik met zoutzuur deels reageren tot kwikchloride. In de darmen wordt kwikchloride door anaërobe bacteriën gemethyleerd tot dimethylkwik. In de mondholte kan kwik overigens in geringe mate al door bacteriën gemethyleerd worden.

Methylkwik is van groot toxicologisch belang. Het wordt namelijk voor meer dan 90% vanuit de darmen opgenomen in de bloed- en lymfecirculatie, passeert gemakkelijk de hersen- en placentabarrière en accumuleert voornamelijk in de lipiderijke (vetrijke) delen van het zenuwstelsel, waar het zijn voornaamste toxische effecten uitoefent. In de cellen ondergaat methylkwik een biotransformatie, waarbij de koolstof-kwikband verbroken wordt en er kwikverbindingen zoals kwikoxide en kwikchloride ontstaan.

Effect op de darmflora

Microbiologen veronderstellen dat zowel methylkwik als kwikzouten de samenstelling van een gezonde darmflora kunnen verstoren, de resistentie tegen antibiotica bevorderen en de opportune overgroei van schimmels en gisten (o.a. Candida albicans) stimuleren. In de darm kan kwik spijsverteringsstoornissen en (chronische) diarree veroorzaken.

Vele toxicologische studies hebben in de afgelopen decennia aangetoond, dat (methyl-)kwik diverse neurotoxische en andere nadelige effecten op de gezondheid heeft, zoals: verdoofd gevoel in de ledematen, tintelingen rond de mond en de lippen, hartritmestoornissen, verwardheid, depressiviteit, snel geïrriteerd raken, moeite met articuleren van woorden, neurasthenie, chronische vermoeidheid, concentratiezwakte, onhandigheid, gehoor- en gezichtsstoornissen, onvruchtbaarheid, verhoogde cholesterolwaarden, immuunzwakte, allergieën en auto-immuniteit. Methylkwik kan bovendien chromosomale afwijkingen veroorzaken.

Chlorophyl als redder in nood

Chlorophyl is het groene pigment in planten en wordt in iets gewijzigde vorm ook in bepaalde bacteriën aangetroffen. In meerdere studies bij mens en dier is gedemonstreerd, dat chlorophyl een uitstekende chelator (binden van metaalionen) is van zware metalen en de uitscheiding daarvan via de urine en faeces opvallend kan verhogen. Volgens sommige deskundigen zou chlorophyl ook beschikken over ontgiftende, antioxidatieve en antimutagene eigenschappen. In een studie uit 2005 van de Wageningen Universiteit is aangetoond dat natuurlijke chlorophyl het ontstaan van darmkanker (colonkanker) veroorzaakt door toxiciteit (giftigheid) van heemgroepen uit rood vlees bij ratten kan afremmen.

Zware-metaalbelastingen bij de mens kunnen onder meer het gevolg zijn van cadmium uit sigarettenrook en kwik zoals hierboven beschreven staat uit amalgaanvullingen in het gebit. Een amalgaamvulling bestaat circa 40-50% uit kwik (aangevuld met zilver, tin, koper en zink). Het kwik dat uit deze vullingen vrijkomt, migreert door het gehele lichaam en bindt zich aan moleculen en structuren die zwavel bevatten, zoals glutathion, cysteïne, de zwavelatomen in o.a. vitamine B1, biotine en liponzuur, diverse eiwitten, enzymen en celreceptoren.

Kwik heeft een zeer grote chemische affiniteit voor zwavel. Van de vitaminen is a-liponzuur extra gevoelig voor inactivatie door kwik. Liponzuur bevat namelijk twee zwavelatomen
Ook zogenaamde imino-stikstof-verbindingen, zoals die voorkomen in nucleotidenbasen van het DNA, reageren gemakkelijk met kwik. Kwik kan daarom vele aspecten van de biochemie verstoren. Door hun grote oppervlakte vormen de darmen een groot reservoir voor kwik. De samenstelling van de darmflora en de spijsvertering kunnen drastisch verstoord geraken door kwik.

Bron: http://www.natuurdietisten.nl

De gevaren van amalgaamvullingen (Video)

http://youtu.be/YGQfj-6xn38

De neurologische effecten van kwik 

De ingeademde kwikdampen (van je zilveren vullingen) komen voor een groot deel terecht in de hersenen. Kwik lost op in vetcellen; onze hersenen bestaan voor 60% uit vetcellen.

Kwikdampen kunnen leer-problemen veroorzaken, autisme en reactie-stoornissen in ongeboren baby’s. Het staat vast, dat het kwik door de navelstreng in de foetus terecht komt.

Volgens het Milleu Beschermings Bureau,(EPA), wordt 1 op de 6 baby’s geboren in de USA met genoeg kwik, om een IQ-verlaging te hebben van 1.5. Na de geboorte wordt kwik-toediening voortgezet door middel van borstvoeding van moeders met amalgaamvullingen.

Omdat kwik oplost in de vetcellen en de hersenen 60% vetcellen bevat, stapelt het kwik zich daar op.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat kwik gerelateerd wordt aan diverse mentale/neurologische symptomen, inclusief:

 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn/migraines
 • Boosheid, irritatie en onvoorspelbare woede
 • korte termijn geheugenverlies
 • Depressie
 • Trillingen
 • Slaperigheid
 • Stemmingswisselingen
 • Slapeloosheid
 • Aanvallen
 • Verlammingen
 • Manische depressies (heel vaak)
 • Hallunaties (heel vaak)

Studie’s hebben uitgewezen, dat micro-organimen in de mond, een gedeelte van de inorganische kwik uit amalgaam, omzetten in methyl-kwik, feitelijk het meest giftige neurotisch vergif.

Bron: http://www.amalgaam.be

Meer info over kwik in amalgaamvullingen:

– http://www.amalgaam.be/

– http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/adviesraad-bekijk-kwik-amalgaam-vullingen-uiterst-kritisch/

silver fillings

%d bloggers liken dit: