Vitamine E & Vitamin E

Functie

Vitamine E is een vetoplosbare vitamine, het lichaam is dus in staat om het op te slaan. Dit gebeurt in de lever, vetweefsel, het hart, de testikels, de baarmoeder, de spieren en de hypofyse. In tegenstelling met de andere vetoplosbare vitaminen wordt van vitamine E echter tot 70% van de inname met de ontlasting uitgescheiden. Vitamine E behoort tot een groep van stoffen, de tocoferolen. Er zijn diverse tocoferolen, maar alfa tocoferol is wel de meest bekende. Vitamine E is erg gevoelig voor bewerking (90% gaat verloren bij de verwerking van tarwe tot witmeel). Vitamine E beschermt onder andere onverzadigde vetten tegen veranderingen in de structuur. Hoe meer men van deze vetten eet, hoe meer vitamine E men nodig heeft.

 • Vitamine E heeft een belangrijke antioxidant functie, hierdoor heeft het een beschermend effect tegen de schadelijke inwerking van vrije radicalen
 • Het verbetert het effect van het immuunsysteem
 • Het speelt een belangrijke rol in het gezond houden van de bloedvaten, en verbetert de bloedcirculatie
 • Het heeft een positief effect op de huidgenezing
 • Verbetert de vruchtbaarheid en helpt miskramen te voorkomen
 • Speelt een rol in de zuurstofhuishouding van ons lichaam
 • Beschermt lipoproteinen tegen oxidatie

  Rijk aan Vitamine E!

  Rijk aan Vitamine E!

Zit in 

 • Tarwekiemen
 • Zonnebloemolie
 • Broccoli
 • Groene bladgroenten
 • Tomaten

Indien tekort

 • Onvruchtbaarheid
 • Tekort kan leiden tot futloosheid, onverschilligheid
 • Een tekort kan een nadelig effect op het bloed hebben (bloedarmoede, slechte rode bloedcellen)
 • Spierdegeneratie

Indien teveel

 • Vitamine E is vrijwel nooit toxisch. Hoge en langdurige doseringen kunnen incidenteel klachten geven. Hierbij kan een verhoogde bloeddruk voorkomen.

Therapeutisch gebruik

 • Vitamine E lijkt een gunstig effect te hebben op menstruatie stoornissen en premenstrueel syndroom.
 • Vertraagt de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson.
 • Het lijkt het risico op een hartaanval te verminderen.
 • Verder zijn er positieve effecten bij taaislijmziekte, spierdystrofie, problemen met het immuunsysteem, epilepsie en onvruchtbaarheid.

Opmerkingen

 • Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, zwanger zijn of borstvoeding geven hebben extra vitamine E nodig.
 • Rokers en personen die veelvuldig alcohol gebruiken doen er goed aan extra vitamine E te nemen.
 • Gebruik van vitamine E samen met anticoagulantia (bloedstollingsremmende middelen) wordt ontraden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat vitamine E zelf een bloedstollingsremmend effect heeft. Dit kan een invloed hebben op de benodigde dosering van deze medicatie.
 • IJzersulfaat breekt vitamine E af.
 • Vitamine E moet niet in grote mate ingenomen worden als je bloedverdunners gebruikt omdat het, het bloedverdunnende effect van de medicijnen kan versterken.

Bron: http://www.vegetarisme.nl

Vitamine E: vermindert de kans op kanker, hartziekte, diabetes en artritis

In het basis suppletie programma geef ik het advies om 400 Internationale Eenheden (IE) Vitamine E te gebruiken. Dat is 2680% meer dan de door de overheid voorgeschreven Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Toch blijf ik bij mijn advies omdat alleen van een hoge dosis (400IE) wetenschappelijk is bewezen dat deze dosis je kan beschermen tegen ziektes als kanker (waaronder borstkanker), hart en vaatziekten, diabetes en artritis. De overheid geeft in haar richtlijn een ondergrens voor het gebruik van vitamines en mineralen. Wetenschappelijk onderzoek geeft echter aan dat met de ADH’s van overheid nauwelijks een preventief effect bereikt kan worden.

Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde. Als u reeds onder behandeling bent van een arts overleg dan met uw arts voordat u voedingssupplementen gaat gebruiken.

Copyright © 2007 – pilliewillie.nl

ADH’s en de rol van de overheid

Vitamin E Ik geef jullie daarom het volgende in overweging: Wetenschappelijk onderzoek  heeft echter aangetoond dat een hogere dosis vitamine E een groot aantal  ernstige ziektes kan voorkomen, waarbij het met name gaat om ziektes die ontstaan door de langdurige inwerking van vrije radicalen. Stel dat de overheid het wetenschappelijke standpunt van 400IE aan vitamine E  zou overnemen. Dan zou dat betekenen dat zij hun stelling: “een goede voeding bevat voldoende vitamines en mineralen” niet meer kunnen handhaven omdat 400IE vitamine E niet via het voedsel verkregen kan worden. Dat betekent dat zij dan impliciet moeten toegeven dat de Nederlander zich niet meer goed kan voeden.

Dit zou kunnen worden opgelost door aan voedingsproducten zoals brood vitamine  E toe te voegen, maar dat kost geld en zal daarom waarschijnlijk geen doorgang vinden. Hierdoor ontstaat er in Nederland een situatie van “twee deling”. De mensen die zich bewust zijn van het vitamine probleem en voldoende geld hebben voor suppletie en de mensen die de kennis en/of het geld niet hebben. In deze laatste groep zullen naar alle waarschijnlijkheid vitamine tekorten en daardoor gezondheidsproblemen ontstaan.

En tenslotte. Het is aannemelijk dat mensen die voldoende vitamines, mineralen en spoorelementen tot zich nemen gezonder blijven en ouder worden. Stel je voor dat de gemiddelde Nederlandse man plotseling niet op 75 jarig leeftijd maar op 85 jarige leeftijd overlijdt. Ik denk dat de overheid er niet aan moet denken wat dat voor de AOW gaat betekenen, ze is meteen failliet.

Toch iets om over na te denken hé? Lees in de volgende paragraven de samenvattingen van een aantal onderzoeken op het gebied van vitamine E en ziekte preventie en beslis dan zelf of je 10mg (100% ADH) of 270mg (2680% ADH) gaat gebruiken.

Extra vitamine E waar waar is dat nu goed voor? 

 •    beschermt celmembranen tegen beschadigingen, dit kan het proces van
 •   veroudering vertragen
 •   vermindert de kans op een hartziekte
 •   vermindert de kans op kanker
 •   vermindert de kans op een neurologische ziekte
 •   vermindert de kans op staar
 •   vermindert de kans op gewrichtsontsteking (artritis)
 •   verlaagt de kans op overlijden na een hartaanval
 •   verlaagt kans op borstkanker
 •   verlaagt de kans op diabetes
 •   verlaagt de kans op aderverkalking

Let op! door synergie met vitamine C wordt vitamine E “gerecycled”. Gebruik dus ook vitamine C.

Let op! bij gebruik van meervoudig onverzadigde vetzuur supplementen is het raadzaam ook extra vitamine E te gebruiken om radicaal schade te voorkomen.

2680% x de ADH = 400IE aan Vitamine-E Go For It!!!!!

Minder kans op hart en vaatziekten

Amerikaans EPESE onderzoek

De reeds in veel studies aangetoonde beschermende werking van vitamine E tegen coronaire hartaandoeningen is opnieuw bevestigd door een Amerikaans onderzoek dat werd uitgevoerd bij meer dan 11.OOO mensen van 67 jaar en ouder. Vastgesteld werd dat het gebruik van vitamine E supplementen gepaard ging met een daling van 47% tot 63% in het risico om als gevolg van een coronaire hartaandoening te overlijden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de EPESE-studie (Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly), een project waarbij een grote groep, niet in een instelling wonende personen van 65 jaar en ouder, gedurende 6 jaar werd gevolgd. Bovendien waren ook gedurende 2 tot 3 jaar daarna nog gegevens over de doodsoorzaak beschikbaar.

De grootste bescherming tegen coronaire sterfte werd geconstateerd bij bejaarden die zowel in de periode van het onderzoek als 3 jaar eerder (bij het begin van het EPESE-project) een vitamine E supplement gebruikten. Deze groep omvatte 121 personen, van wie er maar 5 als gevolg van een coronaire ziekte overleden.

Japans onderzoek

De beschermende invloed van vitamine E tegen coronairsclerose is ook bevestigd door een Japans onderzoek van Takamatsu en anderen. Het betreft een gerandomiseerde dubbelblinde studie waarin langdurige suppletie met 100 mg (150IE) vitamine E per dag het optreden van coronaire hartaandoeningen significant verminderde.

In het kader van dit onderzoek gebruikten 74 vrijwilligers gedurende 6 jaar dagelijks een supplement met 100 mg vitamine E (d-alfa-tocoferyl-acetaat), terwijl 73 andere proefpersonen een preparaat namen waarin slechts 3 mg van deze anti-oxidant aanwezig was. Bij het begin van het project waren alle deelnemers gezond en vrij van ECG-afwijkingen.

Na 6 jaar suppletie hadden zich bij géén van de proefpersonen die het hoog-gedoseerde preparaat kregen op coronairsclerose berustende afwijkingen voorgedaan, terwijl dit wel het geval was bij 7 mensen die dagelijks slechts 3 mg vitamine E gebruikten. Bij één patiënt was een hartinfarct opgetreden, bij twee personen had zich angina pectoris ontwikkeld en bij 4 mensen waren op het ECG verschijnselen van myocardbeschadiging aanwezig.

Vermeldenswaard is ook dat het vitamine E bloedgehalte in de 3 mg-groep gedurende de onderzoeksperiode geen significante stijging vertoonde, zodat deze groep kan worden beschouwd als equivalent aan een placebogroep zonder vitamine E. De reden dat 3 mg vitamine E werd gegeven in plaats van het oorspronkelijk geplande placebo was dat sommige vrijwilligers daar bezwaren tegen hadden. Dit roept de principiële vraag op of het, gezien het reeds omvangrijke bewijsmateriaal ten gunsten van vitamine E, nog langer ethisch verantwoord is proefpersonen de voordelen van een adequaat gedoseerde suppletie met deze nutriënt doelbewust te onthouden.

Verminderde kans op aderverkalking (arteriosclerose)

Het grote belang van vitamine E bij de bestrijding van coronaire hartziektes werd ook aangetoond door een onderzoek van Hodis en anderen. Daarbij werd door middel van coronaire angiografie vastgesteld dat hoog-gedoseerde vitamine E preparaten een remmende werking hebben op de ontwikkeling van het atheriosclerose-proces.

Het twee jaar durende onderzoek vond plaats in het kader van het CLAS (Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study)-project. Bij deze placebo-gecontroleerde studie werd met behulp van angiografisch onderzoek vastgesteld dat verlaging van het LDL-cholesterol de progressie van coronaire arteriosclerose remt. De cholesterolverlagend kwam tot stand door middel van een speciaal dieet plus een vitamine B3 (piscine) omvattende medicatie.

Bij 156 CLAS-deelnemers (niet-rokende mannen in de leeftijd van 40-59 jaar die reeds een coronaire bypass-operatie hadden ondergaan) werd naast het effect van cholesterolverlaging tevens de invloed van de vitamine E- en vitamine C-consumptie onderzocht. Van deze groep gebruikten 29 personen een hoog-gedoseerd vitamine E supplement (100IE per dag of meer), terwijl 127 personen een lagere dosis of helemaal geen extra vitamine E namen. Indeling op basis van de vitamine C-suppletie resulteerde in een subgroep van 35 personen met een dagelijks gebruik van ten minste 250 mg, en een subgroep van 121 personen die minder dan 250 mg of geen vitamine C-suppletie namen.

Dat vitamine E vooral gunstig werkte bij de wat kleinere beschadigingen hangt waarschijnlijk samen met het feit dat deze relatief veel lipiden (vet) bevatten,en daarom voor hun anti-oxidatieve bescherming vooral op een lipofiele nutriënt (vet oplosbare) als vitamine E zijn aangewezen. Bij vergelijking van de hoog- en laag-gedoseerde vitamine C-subgroep was in alle drie categorieën de uitkomst in de hoog-gedoseerde subgroep gunstiger, maar de verschillen bereikten hier geen statistische significantie. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat in dit onderzoek de grens voor een hoge dosering vitamine C bij 250 milligram werd gelegd, een hoeveelheid die uit orthomoleculair standpunt te gering is om de positieve invloed van deze nutriënt op het cardiovasculaire systeem tot zijn recht te laten komen.

Verminderde kans op suikerziekte (diabetes)

Bij een vierjarige follow-up onderzoek van 944 Finse mannen in de leeftijd van 42-60 jaar, die bij het begin van de studie niet aan diabetes leden, werd vastgesteld dat een slechte vitamine E status gepaard ging met een aanzienlijk verhoogd risico op NIDDM (non-insulin dependent diabetes mellitus).

In totaal bleken 45 van de 944 mannen gedurende de follow-up periode diabetes te hebben gekregen. Vastgesteld werd dat, indien tevens andere risicofactoren voor suikerziekte in de berekening werden betrokken, een slechte vitamine E status gepaard ging met een bijna viervoudige kans op NIDDM. De sterke beschermende invloed van vitamine E die uit deze bevindingen blijkt ondersteunt de hypothese dat vrije radicalen-schade een oorzakelijke factor is bij het ontstaan van NIDDM.

Vitamine E beschermt tegen DNA beschadiging

Bij zware fysieke inspanning treden als gevolg van oxidatieve stress DNA-beschadigingen op die door suppletie met hoge doses vitamine E kunnen worden voorkomen, zo blijkt uit een artikel in Mutation Research.

In het artikel wordt verslag gedaan van een studie bij acht gezonde mannen (niet-rokers van 29 tot 34 jaar), bij wie werd nagegaan in hoeverre een eenmalige tot uitputting voortgezette fysieke inspanning het DNA in perifere leukocyten beschadigde.

Vastgesteld werd dat uitputtende lichamelijke inspanning bij alle acht proefpersonen DNA-beschadigingen veroorzaakte. Bij 5 mannen werd het onderzoek daarna herhaald, waarbij ze drie keer 800 mg (1192 IE) vitamine E (respectievelijk 12 uur voor, 2 uur voor en 22 uur na de verrichte inspanning) kregen. Daarbij bleek deze anti-oxidant in alle gevallen een aantoonbare bescherming tegen beschadiging van het DNA te bieden.

Een nog grotere beschermende invloed werd geconstateerd toen bij 2 van deze, alsmede bij 3 andere, proefpersonen een omvangrijker suppletieprogramma werd toegepast. Daarbij werd gedurende 14 dagen voorafgaand aan de te verrichten inspanning dagelijks 1200 mg vitamine E gebruikt. Deze hoge dosering was bij vier mannen in staat de door zware fysieke stress veroorzaakte DNA-schade volledig of nagenoeg volledig te voorkomen, terwijl ook bij de vijfde persoon een duidelijke vermindering werd bereikt.

Verminderde kans op borstkanker

De hypothese dat een tekortschietende voorziening met voedings-anti-oxidanten zoals vitamine E een belangrijke rol speelt bij maligne degeneratieprocessen wordt thans verder ondersteund door een Frans onderzoek waarover wordt gerapporteerd in het International Journal of Cancer.

Vastgesteld werd dat bij vrouwen met een vroeg stadium van mammacarcinoom de gemiddelde vitamine E concentratie in het vetweefsel van de borst significant lager was dan bij een groep controlepersonen.

Bij de kankerpatiënten was bovendien het gehalte aan lipide peroxidatieproducten (vrije radicalen) in het vetweefsel hoger. (Deze grootheid geeft een indruk over de mate van oxidatieve schade aan vetstructuren.)

Vitamine E wordt bij rokers minder goed opgenomensmoker

In 1996 is in Canada het effect van roken bestudeerd op de opname van vitamine E. Een groep van rokers en een groep van niet-rokers kregen elk drie maanden lang een suppletie van 350mg (522 IE) vitamine E per dag. Na afloop bleek dat de vitamine E bloedspiegel bij de rokers maar tot 47% was gestegen en bij de niet-rokers tot 101%. Hieruit valt af te leiden dat vitamine E suppletie voor ‘rokers ongeveer de helft minder effectief is als voor niet-rokers.

Gezonde voeding

Eet dagelijks groente en fruit, gebruik geen margarine of becel maar roomboter, eet weinig dierlijk (verzadigd) vet, eet meer plantaardig (meervoudig onverzadigd) vet, twee keer per week vette vis, weinig vlees, bak alleen in rijstolie of kokosolie en eet dagelijks een salade. Gebruik vers, liefst biologisch, voedsel. Verminder het aantal calorieën (altijd een beetje honger). Gebruik geen suiker of dextrose en kauw je eten goed.

Vitamine E supplement

Supplementen die verkocht worden door drogisterijen zijn niet aan te bevelen. Zij zijn te laag gedoseerd en worden vaak verkeerd geproduceerd waardoor ze slecht door het lichaam opgenomen worden.

Bron: http://www.vitamine-supplementen.pilliewillie.nl

Je kan vitamine E makkelijk op www.iHerb.com bestellen! 

Vitamine E slows aging, grows hair, prevents diabetes, improves brain function and blood flow 

Vitamin E is a fat-soluble vitamin that can slow aging and help grow hair. Research has shown that vitamin E can soften the red blood cells, which increases circulation by improving blood flow. Vitamin E comes in eight forms. Four are tocopherols and four are tocotrienoils. Most Americans’ diet is rich in gamma-tocopherols while the Europeans’ is high in alpha tocopherols. Adding nuts to the diet is a great way to get more vitamin E, as nuts contain high amounts of this valuable nutrient.

Vitamin E for increasing blood flow

Cell membranes become less flexible as we get older. When the red blood cells become stiff, they have a difficulty time getting through the small capillaries. The smallest capillaries are usually too small for the red blood cells to pass through without flexing, so when they become stiff, they can’t get through at all. This causes a decrease in circulation to the extremities, and into the organs.

Within five days of adding vitamin E as gamma-tocopherols, the cell lining of the blood vessels improved as reported in the Journal of Nutrtitional Biochemistry. The study also demonstrated that vitamin E reduced a marker of oxidative stress called or MDA. In the study, men were given 500 mg of gamma-tocopherol, 60 mg of alpha-tocopherol, 170 mg of delta tocopherol, and nine mg of beta-tocopherol.

Vitamin E increases brain function

Those with Alzheimer’s disease had lower levers of vitamin E and also showed damage from lack of vitamin E. This was noted by tracing the markers alph-tocopherylquinone, and 5-nitro-gamma-tocopherol. The research concluded that a low level of vitamin E in the blood was a precursor to Alzheimer’s and dementia. This study used only alpha-tocopherol, while noting that using only this form of vitamin E could lead to increased stroke risk. Supplements with only this type of alph-tocopherol may prevent absorption or bioavailability of other forms of the nutrient. The authors of the study suggest a balance of vitamin E forms to protect the nervous system.

Regrow hair with vitamin E

Vitamin E can also help regrow hair after hair loss. The nutrient stimulates the growth of capillaries on the scalp. Vitamin E capsules can be applied to the scalp or taken as supplements. To grow hair, it’s best to apply topically and take vitamin E internally. Good effects will also be seen on the skin from adding this fat soluble nutrient.

Vitamin E helps treat diabetes

Using 1,800 IE of vitamin E per day, diabetic patients showed improvement in both their kidney function and retinal blood flow. The use of vitamin E prevented diabetic neuropathy in those with Type I diabetes. The nutrient has no effect on blood sugar level, making it a good treatment for hyperglycemia.

Food sources of vitamin E

Vitamin E can be found in many foods. Nuts are a good source. Sunflower seeds are a great source of vitamin E, containing over 36 mg per 100 grams. Almonds contain 26 mg per 100 grams, and pine nuts have nine grams. Olives add 3.8 grams per 1,000 grams, which is about the same as spinach. Add a little bit of paprika or red chili powder to increase the vitamin E content. Both spices have 30 mg per 100 gram serving, which is a bit more than two milligrams per teaspoon.

Source: http://www.naturalnews.com

%d bloggers liken dit: