Over ‘de Ziel & de School’

Een voorwoord uit het splinternieuwe boek over onderwijs: De Ziel & De School van Claudia Mars-Jansen:

“Een boek dat ik opdraag aan alle kinderen, groot en klein, die meespelen in het Grote Spel. Zij spelen hun rol goed en weten dat het een Spel is en ze daarin een rol spelen. Die rol zegt niets over wie ze werkelijk zijn. Dat kinderen voortaan alleen zichzelf mogen geloven en niet wat er óver hen gezegd wordt. Dat ze dát nog even vol mogen houden, want het Spel is bijna afgelopen en dan begint een nieuw spel, een nieuw avontuur… Wie doet (weer) mee?”

Over ‘de Ziel & de School’

Claudia Mars - Jansen

De auteur van het boek ‘De Ziel & De School’, Claudia Mars-Janssen, studeerde in 1993 af aan de Pabo, de Pedagogische Academie en ging vervolgens enthousiast aan de slag in het onderwijs. Haar eerste klus was om een nieuwe school in een snelgroeiende wijk in Almere op te starten en ze genoot ervan! Kreeg meteen met alle facetten van het onderwijs te maken en tegelijkertijd volgde ze de opleiding ‘Speciaal Onderwijs’. Daar werd direct de kiem gelegd voor dit bijzondere boek.

Claudia zag namelijk toen al genoeg kinderen die op de een of andere manier moeite hadden met leren en ze wilde daar iets in betekenen. Ze kwam toen op een school als intern begeleider te werken. Als IB-er zag ze dat in het onderwijs bij problemen vrij vaak meer van hetzelfde toe werd gepast. Nog meer oefenen. Nog een keer uitleggen. En dat soort zaken.

Ze vroeg zich bijna hardop af of wel de goede sleutel bij de goede deur was gepakt om de ontwikkeling van dat kind te openen. Of er meer deuren zouden zijn die een opening konden geven. Dit kader plaatsen we hier graag even de presentatie van Sir Ken Robinson, tijdens een van de bijeenkomsten van TED-talks. Ken Robinson is de man die al jaren roept dat  onze scholen de creativiteit vermoorden.  Zijn humorvolle presentatie is ronduit indrukwekkend en sowieso een aanrader:

Creatief therapeut, de doorbraak
In die tijd kwam er bij Claudia een jongen in haar klas te zitten, die naar een creatief therapeut ging en precies dát was haar eerste kennismaking met een andere benadering van kinderen en hun problemen.

“Wat ben je aan het tekenen?” vraagt de juf aan ‘t meisje dat met rode wangetjes en tong uit haar mond, driftig tekent en kleurt.

“Ik ben een tekening van God aan het maken!”antwoordt het meisje enthousiast.

“Maar hoe kan dat nou” zegt de juf, “Niemand weet toch hoe God eruit ziet?”…

Nou,” zegt het meisje “Maar als ik klaar ben, zal iedereen dat wél weten..”

Ook de komst van haar eigen kinderen brachten haar bij het concept ‘In vrijheid leren’ van Rebeca en Mauricio Wild. Dat was thuiskomen; aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van een kind en tegelijkertijd dit kind ook blijven uitdagen. Tegelijkertijd werd de ‘Iederwijsschool’ opgericht en later richtte Claudia ook een eigen Iederwijsschool op.  Ze besefte dat ze toen haar ultieme droom leefde..! Dit was zoals het onderwijs werkelijk diende te zijn! Of zoals ze het nu zegt: “Hier was ik voor geboren. Ik was een gelukkig mens en we leerden, zagen wat werkte en wat niet.”

Na verloop van tijd kwam er het inzicht. Het is namelijk heel makkelijk om in je eigen ‘paradijsje’ te zitten, maar het was de bedoeling dat dit type onderwijs voor meer kinderen toegankelijk zou gaan worden! Dat het niet een uitzondering op de regel moest zijn, maar meer gemeengoed zou gaan en ook ‘moéten’ worden. Geaccepteerd en bekostigd. ‘Iederwijs’ was echter té vroeg, zo had minister Bijsterveld van onderwijs gezegd. “Jullie zijn je tijd vooruit, want dit is toekomst. Over 20 jaar misschien”.

Maar Claudia voelde het toen al als haar waarheid, en die wilde ze ook leven en niet over 20 jaar! Veel mensen hadden een menig over iederwijs zonder te weten hoe het precies werkte, maar weinig mensen verdiepten zich in de visie die daar achter lag. Toen voelde ze dat ze terug moest naar het reguliere onderwijs, om daar haar kennis en ervaringen te delen. En elke verandering dient van binnenuit en van onderop te gebeuren; want een opgelegde verandering werkt niet.

De Ziel & De School coverZe besloot met ook haar kinderen weer richting een reguliere school te gaan. En deed als moeder pijn om haar kinderen weer af te zetten bij school. Ze uit handen te geven aan iets waar ze niet meer echt achter stond! Zelf dook ze ook weer de schoolbanken in om zich verder te ontwikkelen.
Ze werd energetisch therapeut en volgde diverse scholingen in coaching. Volgde trainingen in het leren leren, meervoudige intelligentie en  ze specialiseerde zich in hersenwerk, het zogenaamde herstructureren van de hersenen. En precies dit is met name gericht op de kinderen van deze tijd, waarbij je kunt denken aan de hooggevoelige kinderen, kinderen met ADHD, PDD NOS, en aan autisme verwante stoornissen (ASS). Maar ook de hoogbegaafde kinderen en de beelddenkers.

Inmiddels ging haar interesse ook heel erg uit naar nieuwe inzichten vanuit de grens-wetenschap, zoals het werkveld van de kwantumfysica, etherfysica, het verenigd veldtheorie. Maar ook heilige geometrie en systeemwerken zijn hier onderdeel van ; Claudia zag dat het onderwijs bij de inzichten van deze grenswetenschappen veel baat zou kunnen hebben! Ze verbond al haar scholingen, opgedane inzichten en ervaringen en vertaalde deze naar een integrale visie en werkwijze, waar ze voor komt te staan; uiteindelijk blijkt het ook een persoonlijke zoektocht in bewustwording te zijn geweest!

In eerste instantie in kennis en technieken, maar nadat ook de reis naar binnen werd gemaakt werd het écht. Een intense persoonlijke ontwikkeling waarbij kennis ‘doorleefde kennis’ was geworden. En dát is feitelijk wijsheid. Het is nu haar passie geworden om deze wijsheid te delen met de kinderen, hun ouders en het onderwijsveld. Het onderwijs helpen van binnenuit en van onderaf en daartoe dient voor haar dit boek hopelijk een bijdrage te leveren. Een aanrader voor eenieder die in het onderwijs werkzaam is, maar vooral begaan is met de bewustwording en ontwikkeling van kinderen!

De tekst van de cover van het boek:

“Er is wel iets aan de hand, maar is er niets mis met onze kinderen! Het lijkt er op dat er steeds meer kinderen een label krijgen. Dat er steeds meer kinderen afwijken van ‘de norm’. Dat roept allerlei vragen op over de norm. Welke norm is dat en wie hanteert deze norm en hoe wordt deze geïnterpreteerd? En klopt de norm nog wel?

Zegt het ‘afwijkend gedrag’ van kinderen, dat we overal om ons heen zien, iets over déze kinderen, of zegt het iets over het ‘systeem’ (gezin en school) waarin ze zitten? Of zegt het iets over ons perspectief, over de manier van kijken en het meetinstrument? Dit boek gaat over onze wereld die in een snel tempo aan het veranderen is en hoe ons onderwijs daarin mee zou kunnen en moéten groeien, voordat het nog verder vast loopt.

Een revolutionair boek over onderwijsvernieuwing volgens de nieuwste inzichten omtrent het leren, de werking van onze hersenen, ons bewustzijn, het verbindende veld en de velden van informatie in en om ons heen. Maar vooral over de rol van de ziel en bezieling in ons onderwijs! Over de connectie tussen Spirit, lichaam (gezondheid) en leren. Dat alles geplaatst in een groter kader van de tijd waarin wij leven. Over onze werkelijkheid en de illusies van alledag.”

De inhoudsopgave van het boek.

 1. Hoe ziet joúw werkelijkheid eruit?
 2. Het schrijfproces en hoe u dit boek kunt lezen.
 3. De kinderen van deze tijd.
 4. Mensbeeld
 5. Velden. Over geometrie, bewustzijn, informatie en holografische werkelijkheid.
 6. De verdieping Over kwantumfysica en etherfysica
 7. Lichtlijnen en ons fysieke lichaam
 8. Blokkades
 9. Levensplan Over o.a. de verbinding lichaam en ziel.
 10. Kinderen met een verhoogd bewustzijn Over o.a. fijngevoeligheid en het ‘nadeel van structuur’ bieden
 11. De inhoud van hogere velden van bewustzijn
 12. Onderwijs en maatschappij O.a. over ‘Out of the box’-denken, ons geheugen, ons neuronennetwerk en en ons geometrisch lichtlichaam en hersenkronkels
 13. Ervaringsverhalen van kinderen

Het boek exclusief via WantToKnow al te bestellen.

Bron: http://www.WanttoKnow.nl

%d bloggers liken dit: