Bruce Lipton: De invloed van bewustzijn op de cel

Ontwikkeling nieuwe biologie

Bruce Lipton

Bruce Lipton

In mijn carrière als onderzoeks wetenschapper en professor in de medicijnen, heb ik lang geloofd dat het menselijk lichaam een soort biochemische machine was, dat door de genen bepaald werd. Wij wetenschappers, geloven dat positieve eigenschappen zoals kunstzinnigheid, goede gezondheid of intelligentie, en negatieve eigenschappen, zoals hart- en vaatziekten, kanker of depressie, genetisch bepaald zijn. Ik zag gezondheid en ziekte dus in het licht van genetische erfelijkheid.

Tot voor kort werd gedacht dat genen zichzelf konden aan- en uitzetten. Daarmee bepaalden zij de staat van onze biologische gesteldheid. Hoewel in de huidige biologie genen nog steeds als erg belangrijk gezien worden, is in de wetenschap van de cel ruimte ontstaan voor een nieuwe zienswijze: onze omgeving, of liever gezegd, onze interpretatie van de omgeving, is direct verantwoordelijk voor de controle over onze genen. De omgeving bepaalt de genenactiviteit via het proces dat ‘epi-genetische controle’ genoemd word.

Vanuit dit perspectief speelt de menselijke geest een belangrijke rol en is het menselijke lichaam meer dan een machine. Deze doorbraak in de biologie is van fundamenteel belang bij het genezen van ziekten. Wanneer wij onze perceptie van de omgeving veranderen of ons geloofsysteem wijzigen, dan sturen wij andere boodschappen naar onze cellen. Dit kan de verklaring zijn van spontane genezingen of remissies in ziekten. Dit kan ook een verklaring zijn waarom blessures die normaal gesproken zouden leiden tot permanente invaliditeit, genezen.

Ons lichaam bestaat uit vele individuele cellen. Elke cel heeft intelligentie en kan op zich bestaan. In ons lichaam is elke cel ook onderdeel van een multicellulaire gemeenschap. Ons lichaam is een coöperatie van meer dan vijftig triljoen cellen. Per definitie is een gemeenschap een optelsom van individuen dat een gemeenschappelijke visie deelt. In de gemeenschap van ons lichaam wordt geluisterd naar een ‘centrale stem’, wat wij ervaren als ‘mind’ of geest.

Wanneer de geest de omgeving als veilig inschat, groeien de lichaamscellen. Het dagelijkse onderhoud van het lichaam draait op volle toeren. In stressvolle situaties nemen de lichaamscellen een afwerende houding aan. De energiebronnen worden aangewend voor beschermende maatregelen in plaats van voor groeiprocessen. Groeiprocessen stoppen wanneer het systeem gestresst is. Ons lichaam is opgewassen tegen korte periodes van acute stress. Is daarentegen de stress aanhoudend, dan zal ons lichaam disfuncties gaan vertonen en kan ziek worden.

De bron van stress is de ‘centrale stem’ van het lichaam, geest. De geest is als de chauffeur van een voertuig. Wanneer men een goede rijtechniek heeft kan het voertuig een leven lang meegaan. Een slechte rijtechniek is verantwoordelijk voor de wrakken die langs de kant van de weg liggen. Wanneer we een goede rijtechniek toepassen in het managen van ons gedrag en het omgaan met onze emoties, dan kunnen we een lang, productief en gezond leven tegemoet zien. Ongepast gedrag en disfunctionele emoties kunnen zorgen voor een gestresst cellulair voertuig, dat niet goed functioneert en crasht.

chaufBent u een goede of slechte chauffeur? Voordat u deze vraag beantwoordt, moet u zich realiseren dat er twee aparte ‘geesten’ zijn die samen de centrale stem vormen. De (zelf)bewuste geest is het denkende ‘ik’, de creatieve geest die vrij kan kiezen. Zijn ondersteunende partner is het onderbewustzijn, een soort supercomputer met een database vol voorgeprogrammeerd gedrag. Sommige ‘programma’s’ zijn bepaald door onze genen, instinct bijvoorbeeld. Het grootse gedeelte van onze onderbewuste programmering is echter ontstaan tijdens de leermomenten in onze opvoeding.

Het onderbewustzijn kan niet rationeel denken, het is een stimulans – respons apparaat. Wanneer er vanuit de omgeving een stimulans binnenkomt, reageert het lichaam vanuit het onderbewustzijn reflexmatig, vanuit een vroeger opgeslagen gedragslijn … er komt geen denken aan te pas. Het onderbewustzijn is de automatische piloot dat kan navigeren zonder dat de piloot, het bewustzijn, oplet. Wanneer de automatische piloot aan het stuur is, het gedrag bepaalt, kan de bewuste geest dromen over de toekomst of mijmeren over het verleden.

Het systeem van een tweevoudige geest staat of valt bij de kwaliteit van de voorgeprogrammeerde reflexen in het onderbewustzijn. De persoon die u auto heeft leren rijden vormt uw rijvaardigheid. Wanneer u bijvoorbeeld auto heeft leren rijden met een voet op het rempedaal, en de andere voet op het gaspedaal, dan zal elk voertuig dat u bestuurd voortijdig met motor en remproblemen te maken krijgen. Zo zal, wanneer ons onderbewustzijn is geprogrammeerd met ongepaste gedragsreacties, men te maken krijgen met een leven vol ‘crash’ momenten en tegenslagen. Cardiovasculaire ziekten, doodsoorzaak nummer één, zijn direct toe te schrijven aan gedragsprogramma’s die het lichaam niet juist laten reageren op stress.

brainBent u een goede of slechte chauffeur? Een antwoord geven op deze vraag is moeilijk. We denken vaak dat we goede chauffeurs zijn, terwijl we in ons onderbewustzijn zelfsaboterende programma’s uitvoeren die onze goedbedoelde inspanningen ondermijnen. Meestal zijn wij ons niet bewust dat wij fundamentele geloofsovertuigingen hebben over het leven. De prenatale en neonatale hersenen produceren de eerste 6 jaar van ons leven vooral delta en thetagolven. Dit zijn zeer lage frequenties, te vergelijken met de hersengolven tijdens hypnose. Wanneer een kind in ‘hypnotische’ staat is, hoeft het niet door de ouders gecoached te worden om zich gedragsreacties eigen te maken. Een kind observeert en kopieert de ouders, zusters en broers, vriendjes en leraren. Heeft u in uw vroege jeugdjaren goede gedragsvoorbeelden gehad om na te volgen?

Gedurende de eerste zes jaren van ons leven wordt een repertoire van gedragsregels als een blauwdruk in onszelf opgeslagen. Daarbij ‘download’ iedereen onderbewuste geloofsovertuigingen over zichzelf. Wanneer een vader of moeder tegen een kind zegt dat het dom is, zal dit ook als ‘feit’ opgeslagen worden in het onderbewustzijn van het kind. De optelsom van verkregen geloofsovertuigingen creëert de ‘innerlijke centrale stem’, die het lot van de cellen in het lichaam beheerst. Terwijl het bewustzijn zich zelf een hele Piet kan vinden, kan het onderbewuste de oorzaak zijn van zelfdestructief gedrag.

Het verraderlijke aan het automatische pilootsysteem is, dat onderbewuste gedragsreacties geprogrammeerd zijn om zonder controle van het bewuste zelf uitgevoerd te worden. Veel van ons gedrag vindt automatisch plaats, zonder dat we er bij stilstaan. Je bewuste geest laat je denken dat je een goede chauffeur bent, terwijl je onderbewuste meestal achter het stuur zit en je misschien van de weg af stuurt.

Er wordt ons voorgehouden dat we als we onze wilskracht gebruiken negatieve automatismen kunnen overwinnen. Kracht is hier het belangrijkste woord, om dit echt te kunnen moeten wij voortdurend en krachtig ons eigen gedrag bezien. Op het moment dat je even niet meer oplet verval je in de voorgeprogrammeerde automatismen.

Het onderbewustzijn is als een cassetterecorder die een tape afdraait. Er is geen observerend bewustzijn dat de tapes van te voren bekijkt en ze beoordeeld op goed of slecht. Er wordt gewoon opgenomen. Het onderbewustzijn speelt ze vervolgens af. Stimuli van buitenaf hebben voorgeprogrammeerde gedragingen tot gevolg.

Volgens wetenschappers gebruikt de gemiddelde mens 5% van de dag zijn bewuste geest. De rest van de dag wordt dus geleefd volgens automatismen uit het onderbewustzijn. Het kost veel wilskracht en moeite om niet in onderbewust gedrag te vervallen. Positief denken zal alleen resultaat hebben wanneer ook het onderbewustzijn de intentie steunt.

De volgende analogie kan duidelijk maken waarom herprogrammering niet automatisch start na bewustwording: Ik geef u een cassette die u afspeelt in de cassettespeler. Terwijl de tape draait bevalt de inhoud u niet. U kunt gaan roepen tegen de cassettespeler. Steeds harder zelfs. U kunt boos en agressief worden. Als alles hopeloos lijkt kunt u uw heil zoeken bij God en God vragen of Hij u kan helpen. Maar eigenlijk is het simpel. Om de tape te veranderen moet u de record knop indrukken en een nieuw programma opnemen.

Er zijn twee manieren mogelijk om dit te bereiken. De eerste is, bewuster leven, en minder afhankelijk zijn van onze automatische reacties vanuit het onderbewustzijn. Door volledig bewust te leven worden wij meesters van ons lot en geen slachtoffers van onze voorgeprogrammeerde reacties op stimuli van buitenaf. Dit pad lijkt op het boeddhistische pad van ‘mindfulness’ (alertheid).

De tweede manier is gebruik maken van de nieuwe inzichten die leiden tot een waarachtige herprogrammering van de beperkende geloofssystemen uit ons onderbewuste. Met bewuste aandacht kan een leven van zelfsaboterend gedrag omgevormd worden tot een leven vol liefde, gezondheid en voorspoed.

Op het Internet is veel informatie te vinden over Psych-K, Holographic Repatterning, Resonance Repatterning en Body-Talk, enkele van de programma’s die sleutels kunnen vormen tot een pad van transformatie en persoonlijke groei.

Bron: http://www.wijwordenwakker.org

%d bloggers liken dit: