Een hoog sensitief persoon….

Voor vragen en ondersteuning kan Praktijk Suzi Qi je hierbij helpen. Ook voor kinderen.

Gevoeliger

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Zo’n 15% van alle mensen zijn buitengewoon gevoelig. Dat noemt men dan hoog sensitief. Volgens een door psychologe Elaine N. Aron ontwikkelde theorie is een hoog sensitief persoon (HSP), iemand met een gevoeliger zenuwstelsel dan gemiddeld. Een mens neemt de hele dag door dingen waar via de zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) en doet zo allerhande indrukken op. Door een (selectief) zeer goed werkend verwerkingsproces van de hersenen in combinatie met het zenuwstelsel functioneren bij een hoog sensitief persoon één of meerdere zintuigen veel sterker. Zo sorteert een HSP wel 10 varianten aan prikkels terwijl anderen slechts 2 of 3 varianten waarnemen.

Kenmerken
Hoog sensitiviteit kan een karaktereigenschap zijn die je probleemloos met je meedraagt. Mensen kunnen echter ook last ondervinden van hoog sensitiviteit. In dat geval is het belangrijk om de kenmerken en symptomen van een HSP te kunnen identificeren. De belangrijkste kenmerken van hoog sensitiviteit zijn:

 • Veel in je opnemen (ook stemnuances & lichaamstaal)
 • Je snel ongemakkelijk voelen & snel van slag zijn
 • Ontwikkelde fantasie & intuïtie
 • Creatief & kunstzinnig
 • Perfectionistisch & accuraat
 • Sociaal & zorgzaam
 • Attent en opmerkzaam
 • Een groot inlevingsvermogen
 • Hulpvaardig & goedgezind
 • Makkelijk verliefd worden
 • Makkelijk verbanden zien & verbindingen leggen
 • Interesse in spiritualiteit & mystiek
 • Neiging tot afzondering, staan niet graag in de spotlights
 • Behoefte aan harmonie
 • Hekel aan zakelijke, competitieve of vijandelijke omgeving
 • Veel plannen maken & weinig ondernemen
 • Stressgevoelig (symptomen als maagpijn, onrustige darmen, kriebelende zenuwen of onbehaaglijkheid)
 • Je volledig – maar hals over kop – ergens in storten
 • Jezelf vaak op de laatste plaats zetten

Al deze kenmerken hoeven overigens niet per se te duiden op hoog sensitiviteit.

Hoogevoelige mensen zijn dus fijnbesnaard en hun zintuigen staan eigenlijk constant op scherp. Zij zijn in staat subtiele nuances uit hun omgeving waar te nemen die anderen niet registreren. Als zij een ruimte binnenkomen, merken ze niet alleen de mensen, de dingen en de geuren op, maar ze zijn zich ook onmiddellijk bewust van de atmosfeer. Ze weten meteen of mensen hun of elkaar vriendelijk of vijandig gezind zijn. Het kan zelfs zo zijn dat ze iets opvangen van een ruzie die eerder heeft plaatsgevonden. Zij kunnen goed afstemmen op anderen. Daardoor hebben ze in de communicatie vaak aan een half woord genoeg. Ze weten ook snel wat anderen nodig hebben. Ze zijn liefdevol en zorgzaam en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren, planten en met de aarde.

true sign of intelligenceZe zijn fantasierijk en creatief. Ze zijn intuïtief ingesteld. Dat maakt dat ze buiten de gewone kaders kunnen denken en verbanden zien waar andere niet op zouden komen. Ze zijn kunstzinnig. Velen van hen zijn in de praktijk kunstenaars, maar allen hebben een kunstenaarsziel. Hooggevoeligen kunnen intens van een bepaalde ervaringen genieten. Dat kan zijn door het zien van kunst of kleuren, muziek raakt ze dieper, emoties komen heftiger binnen.
Ze hebben een rijk en intens gevoelsleven en vaak opmerkelijke dromen. Ze beleven alles op een diep niveau. Ze zijn zich van iedere subtiele verandering in hen zelf en hun omgeving gewaar. Ze reflecteren voortdurend op hun ervaringen.

Ze maken gemakkelijk contact met het bovennatuurlijke. Voor hen is het zonneklaar dat er meer is dan de concrete werkelijkheid. Het spirituele niveau is voor hen net zo reëel als het fysieke. Ze hebben een groot respect voor het kwetsbare. Nagenoeg ieder paranormaal persoon is wel een HSP. (dit betekent niet dat alle HSP’s ook paranormaal zijn! Sommigen hebben helemaal niets met zweverig.) Ze voelen snel wat pijnlijk is of kan zijn en trachten zoveel mogelijk te vermijden dat ze andere wezens pijn doen. Ze zijn begaan met het lijden in de wereld en ijveren voor sociale rechtvaardigheid. Ze zijn geïnteresseerd in de wezenlijke oorzaak van datgene wat zich voordoet. Als ze een taak op zich nemen zijn ze toegewijd, zorgvuldig, en accuraat. Ze bereiden zich dikwijls tot in details voor, overwegen van te voren alle consequenties die hun handelen kan hebben en bedenken vast mogelijke alternatieven. Ze hebben er alles voor over andere gelukkig te maken. Hun gave is voor henzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij van onschatbare waarde.

Schaduwzijde
Deze extreme gevoeligheid heeft echter ook een schaduwzijde. Doordat hoog gevoelige mensen meer afgestemd zijn op het ontvangen van subtiele signalen, raakt hun organisme sneller van slag door prikkels van grove aard, zoals plotselinge harde geluiden, drukte, sterke geuren of smaken, ruwe bejegeningen. HSP kunnen uit evenwicht raken door een teveel of een te grote diversiteit aan signalen. Ze hebben de neiging snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze als reactie in hun schulp kruipen. Ze kunnen allergisch zijn voor negatieve stemmingen, stress, drukte, lawaai, licht, voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen en geuren. Ze raken snel overvoerd en hebben dan veel tijd en rust nodig om weer te herstellen.

Foutieve omgang met hoog gevoeligheid kan zorgen voor mentale en emotionele overbelasting en leiden tot onder meer vermoeidheidsklachten. In extreme gevallen kan het leiden tot chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspannenheid of een burn-out. Vooral hoog sensitieve kinderen kunnen ernstig worden beïnvloed en beperkt door hun hoog sensitiviteit.
Hoe hoog gevoeligheid zich uit, verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen geldt dat je als hoog gevoelige een intenser gevoelsleven hebt dan de gemiddeld: hogere toppen, maar ook diepere dalen, veroorzaakt door kleine veranderingen. Dingen die voor een ‘gemiddeld’ mens niets bijzonders zijn, kunnen voor een HSP behoorlijk wat impact hebben.

Een tikkeltje vreemd?
Don't try to explainVeel mensen ervaren een gevoel van herkenning wanneer zij voor het eerst over HSP en hoog gevoeligheid lezen. Mensen hebben vaak jarenlang met het gevoel rondgelopen ‘een tikkeltje vreemd te zijn’, er niet bij te horen of een buitenbeentje te zijn. Het gaat er niet om wat anderen van jou verwachten, maar wat je zelf werkelijk wilt. Dat is een tip die ik hoog gevoelige mensen kan geven; oordeel niet en luister naar jezelf. Doe wat goed voelt. Je moet leren luisteren naar de signalen die je lichaam en je geest je geeft en daar ook naar handelen. ‘Wat wil ik nu echt?’. De laatste vraag is voor hoog gevoelige mensen zo ontzettend belangrijk. Je moet leren om echt voor jezelf te zorgen. En dan is het een kwestie van dat je dat ook blijft doen. Je moet jezelf belangrijk blijven vinden.

Interne en Externe gevoeligheid.
Kenmerkend aan Elaine Arons onderzoek is niet dat zij vastgesteld heeft dat niet ieder mens even gevoelig is, want dat was een bekend feit. Wat haar werk typeert, is dat zij een verband probeert aan te tonen tussen wat zij noemt interne en externe gevoeligheid:
1. externe gevoeligheid: duidt een kenmerkende zintuiglijke gevoeligheid aan, die van jongs af aan kan worden geobserveerd. Zulke kinderen krijgen bijvoorbeeld kriebels bij het aantrekken van een mohair trui en zijn vaker ergens allergisch voor. Schelle geluiden en kleuren worden niet verdragen, evenmin als het aanraken van ruwe stoffen. Ook als volwassene blijft die verhoogde gevoeligheid bestaan. Mensen liggen, na het drinken een kop koffie ’s middags, uren lang wakker ’s nachts. Ze worden na twee glazen wijn al dronken, kunnen niet tegen tl-licht of horen twee huizen verder nog de buren. Kortom: deze mensen reageren gevoeliger op externe prikkels dan gemiddeld.

2. interne gevoeligheid: refereert aan emotionele gevoeligheid en een rijk gedachteleven. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een verhoogde sensitiviteit voor kunst en muziek en ergens snel door ontroerd raken. In het dagelijks leven raken zij vlug uit balans door signalen van de buitenwereld die een ander mens niet zo diep tot zich laat doordringen. Als bijvoorbeeld iemand boos naar hen kijkt blijven ze de rest van de dag (soms zelfs de nacht) piekeren waarom die persoon boos was, of waarom hij misschien zijn dag niet had enzovoort. Mensen met interne gevoeligheid verdragen geen drukke menigten. Gewoonlijk zijn ze ook opmerkzamer dan de gemiddelde persoon. Zo merken ze bijvoorbeeld sneller op dat iemand liegt door gezichtsuitdrukkingen of stemintonatie te observeren.

Aron stelt dat er een verband is tussen deze externe en interne gevoeligheid. Volgens haar hebben mensen die overgevoelig zijn voor stoffen en zintuiglijke prikkels statistisch gezien vaker ook een gevoeliger belevingswereld. Deze groep mensen, die verhoogde gevoeligheid etaleren op beide gebieden, noemt zij ‘HSP-ers’. Precies door deze sensitiviteit krijgen zij meer prikkels te verwerken, omdat er meer ‘impulsen’ uit zowel hun eigen gedachten als uit de omgeving ‘op hen af komen’. Deze twee soorten gevoeligheid hebben op elkaar ook een versterkend effect: de intense waarneming van de omgeving resulteert in meer zintuiglijke prikkels waarover moet worden nagedacht.

the quieter you becomeDe manier waarop de persoon zelf met deze hoog gevoeligheid omgaat, bepaalt in sterke mate het welbevinden van deze persoon. In geval hij of zij deze indrukken niet goed verwerkt en ook niet goed controleert, kan dit verwarring tot gevolg hebben alsook angststoornissen. Als reactie hiertegen, in een poging om de zintuigen te bedwelmen, kan de persoon zelfs zijn toevlucht nemen tot drugs waardoor het probleem alleen maar verergert. HSP’s hebben volgens Aron percentueel een veel hogere kans om overspannen te raken. Als de persoon zich bewust is van zijn HSP, kan dit echter een eerste stap zijn naar een stabieler leven. Men kan bewust rustiger werk kiezen dat beter geschikt is of parttime gaan werken. In de werkomgeving kan men proberen collega’s te sensibiliseren om rekening te houden met deze conditie, bijvoorbeeld door grenzen aan te geven en afspraken te maken. Belangrijk is ook om mentaal voor de nodige rust te zorgen en overbelasting te vermijden. Boswandelingen maken en op tijd time-outs nemen verhogen in aanzienlijke mate de levenskwaliteit.

Klinkt bovenstaande u meer dan bekend in de oren, wellicht bent u een hoog sensitief persoon en kunt u vanaf dit moment wat bewuster uw gevoelens gaan observeren nu u weet dat uw ‘probleem’ een naam heeft. Een ‘probleem’ wordt immers een uitdaging als u weet waar de oorzaak zit, niet?!

Bron: http://www.zwartekat.com

%d bloggers liken dit: